Zaloguj się

Sztuka wojenna w starożytnych Chinach - aspekty logistyczne

Polecamy! Chiński rydwan w okresie dynastii Czou. Źródło: http://wiudwing.blogspot.com/2008/09/china-ancient-war.html (dostęp 23.02.2011). Chiński rydwan w okresie dynastii Czou.

Sun Tzu i Sun Pin byli nie tylko wnikliwymi teoretykami sztuki wojennej, którzy w swoich traktatach również rozpatrywali wybrane zagadnienia z zakresu logistyki wojskowej, ale przede wszystkim byli dowódcami, którzy osiągnęli znaczące sukcesy militarne. W wojnie między państwami Wu i Cz'u, Sun Tzu w kampanii, która miała przesądzić o losach wojny, do przemieszczenia wojsk wykorzystał na przykład transport wodny śródlądowy.

Przeprawił swoją armię łodziami na odległość 300 km w górę rzeki Huai, do miejsca, w którym zbliża się ona do rzeki Hanshui (506 r. p. n. e.). Kiedy dwie armie Cz'u usiłowały zaatakować go koncentrycznie, wycofał się w głąb lądu, gdzie wciągnął je w zasadzkę i rozbił doszczętnie w bitwie pod Bai ju.

Armia chińska
Podstawą armii polowej w okresie panowania dynastii Cz'in, Han i w epoce późniejszej były związki taktyczne tworzone z oddziałów piechoty, jazdy, rydwanów bojowych i kuszników. Trzonem sił zbrojnych pozostawała nadal ciężka, opancerzona piechota, z tym, że z upływem czasu, coraz większą rolę odgrywała konnica. Rydwany stopniowo tracą rolę broni szturmowej i w coraz większym zakresie zaczynają pełnić funkcje górujących nad polem bitwy ruchomych stanowisk dowodzenia, z których starsi rangą dowódcy kierowali walką swoich oddziałów.
Podstawowym uzbrojeniem większości żołnierzy, zarówno piechoty jak i jazdy, była włócznia o grocie wykonanym z brązu lub żelaza. Długi na około 90 cm miecz stanowił broń pomocniczą. Wszyscy, poza lekkozbrojnymi harcownikami, nosili pancerze wykonane z niewielkich płytek metalowych (najczęściej z brązu), mocowanych za pomocą nitów do kaftana z pikowanej tkaniny.

Ważną rolę w armii chińskiej odgrywali kusznicy, uzbrojeni w zaawansowane technicznie kusze - broń, którą Chińczycy zastosowali powszechnie o tysiąc lat wcześniej, niż świat zachodni. Wszystko wskazuje, że to właśnie kusze przesądziły o zwycięstwie Chińczyków w na poły legendarnej bitwie z Rzymianami, do jakiej miało dojść w 36 r. p. n. e. w Sogdianie.
W III w. p. n. e. Chińczycy wynaleźli proch, ale nie wykorzystywali go do celów wojennych aż do XIV w. Szczytowym osiągnięciem starożytnej, chińskiej sztuki fortyfikacyjnej był Wielki Mur, wzniesiony wzdłuż północnej granicy państwa o długości początkowo około 2 100 km, który miał je chronić przed inwazją Nomadów. Po rozbudowie muru przez władców z następnych dynastii, jego długość wzrosła aż do 6 000 km.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2011.

Ostatnio zmieniany w środa, 04 lipiec 2012 12:46
Zaloguj się by skomentować