Zaloguj się

Logistycznego polski jako droga do komodalności transportu w unii europejskiej

  •  Janusz FIJAŁKOWSKI∗
  • Kategoria: Logistyka
W referacie przedstawiono model graficzny Centrum Konsolidacji Ładunków (CKŁ) wraz z otoczeniem dostawców i odbiorców, wewnętrznych, zlokalizowanych w obszarze miasta i zewnętrznych, zlokalizowanych w otoczeniu.
(...)

Artykuł zawiera 22313 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Zaloguj się by skomentować