Zaloguj się

Symulacja logistycznego systemu produkcji z wykorzystaniem pakietu Dosimis-3 - cz. 1

  •  Wiktor Kubiński, Ewa Kubińska-Jabcoń, Mariusz Niekurzak
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Symulacja logistycznego systemu produkcji z wykorzystaniem pakietu Dosimis-3 - cz. 1

Symulacja logistycznego systemu produkcji z wykorzystaniem pakietu Dosimis-3 - cz. 2

Produkcja hutnicza obejmuje procesy wytopu oraz przetwarzania metali i ich stopów na różnorodne wyroby walcowane. Niemal połowę stalowych wyrobów walcowanych na gorąco na świecie stanowią wyroby płaskie, to jest blachy i taśmy, a część tej produkcji jest dalej przetwarzana w procesie walcowania na zimno.

Wyroby te służą z kolei do produkcji licznych dóbr konsumpcyjnych, takich jak samochody, artykuły gospodarstwa domowego, opakowania itp. Stale rosnące zapotrzebowanie na wyroby walcowane o coraz wyższej jakości, przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia kosztów ich wytwarzania, zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i jest jednym z wyzwań dla współczesnej nauki. Na obecnym, zmieniającym się i konkurencyjnym rynku, w tym rynku produktów stalowych, kluczowymi zasadami w technologii produkcji są: wysoka wydajność, niskie koszty eksploatacji, wysoka jakość i duża elastyczność. Cele te zmuszają producentów stali do stałego ulepszania i rozwoju technologii produkcyjnych, poszukiwania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań, jak również stosowania nowoczesnego wyposażenia walcowni.

W hutnictwie coraz częściej wykorzystywanym narzędziem jest logistyka. Podstawowym utrudnieniem we wprowadzeniu logistyki do hutnictwa jest dywergencyjny przepływ materiałów w cyklu produkcyjnym. Powoduje to, że w wielu fazach procesu przepływu materiałów konieczne jest ich składowanie, które powoduje wzrost kosztów otrzymywania produktu końcowego. Oszczędności należy szukać w skracaniu czasu przejść materiału przez poszczególne podsystemy produkcyjne, racjonalnym zmniejszaniu rezerw materiałowych oraz właściwym doborze urządzeń produkcyjnych. Poprawny dobór kolejności realizacji zamówień wpływa na zmniejszenie czasu przebudowy agregatów produkcyjnych, a w efekcie na skrócenie czasu realizacji zamówień.

Przygotowanie nowej technologii walcowania metodą prób i błędów jest kosztowne, mało skuteczne oraz wymaga dużego nakładu czasu. Ciągła poprawa technologii jest ważnym czynnikiem gwarantującym wysoką jakość, zbyt i konkurencyjność produkcji na międzynarodowym rynku. Sposobem pozwalającym na opracowanie efektywnego i skutecznego programu produkcji w przedsiębiorstwie hutniczym jest zastosowanie wspomagania komputerowego, które niesie za sobą wiele korzyści. Z jednej strony nie wymaga wysokich nakładów finansowych, a z drugiej pozwala na szybkie uzyskanie zadawalających i wiarygodnych wyników, bez konieczności prowadzenia skomplikowanych badań doświadczalnych. Symulacja staje się powoli jedną z ważniejszych technik wspomagających logistyczne zarządzanie produkcją. Wiąże się to z tym, że w warunkach gospodarki rynkowej przedsiębiorstwa muszą rozwiązywać coraz bardziej złożone problemy w coraz krótszym czasie. Posługując się narzędziami modelowania i symulacji należy mieć na uwadze, aby korzyści osiągnięte z zastosowania tych technik były większe niż koszty poniesione przy ich stosowaniu. Aby przeprowadzona symulacja dała jak najlepszy efekt, musi być oparta na dokładnych modelach, precyzyjnie odzwierciedlających rzeczywiste warunki i specyfikę procesu.

Identyfikacja systemu walcowni
Kryzys energetyczny oraz stagnacja na rynku taśm walcowanych na gorąco wpłynęły na zmianę podejścia do projektowania walcowni taśm. Wzrastające koszty energii zmusiły przemysł metalurgiczny do wprowadzenia szeregu zmian, z których najważniejsze to:

  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych walcowni,
  • ograniczenie zużycia narzędzi,
  • minimalizacja czasu przepływu materiałów,
  • redukcja zapasów,
  • rozszerzenie asortymentu produkcji.

Odpowiedzią na te żądania stał się proces gruntowej modernizacji działających dotychczas walcowni i budowanie nowych, w których wdrożono innowacyjne rozwiązania. Przykładem takiego podejścia jest wybudowana w Hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie walcownia taśm stalowych na gorąco L=2100 mm, która jest nowatorskim rozwiązaniem w zakresie konwencjonalnych walcowni taśm pracujących w Europie (rysunek 1).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2012.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 29 styczeń 2013 12:55
Zaloguj się by skomentować