Zaloguj się

Henry Lloyd - łańcuchy zaopatrzenia

Polecamy! Fot. Bitwa pod Fontenoy. Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Battle-of-Fontenoy Fot. Bitwa pod Fontenoy.

Henry Humphrey Evans Lloyd był Walijczykiem - oficerem i dyplomatą, znanym teoretykiem wojskowym. Jego prace były studiowane m.in. przez G. Washingtona i G.S. Pattona oraz wykorzystane przez J.F.C. Fullera w rozwijaniu nauki wojennej. Uważa się, że w swoich pracach rozpatrywał problematykę logistyki.

Kariera
H. Lloyd urodził się w 1718 roku w rodzinie pastora. Kształcił się w Jesus College w Oxfordzie. Jego początkowe wysiłki zostania oficerem w armii brytyjskiej, a następnie - francuskiej, zakończyły się niepowodzeniem, gdyż nie był w stanie kupić patentu oficerskiego. Po powrocie do macierzystej uczelni, przez rok wykładał geografię i inżynierię wojskową na zajęciach, które prowadził z oficerami. W 1745 roku został przyjęty do armii francuskiej i wziął udział w wojnie przeciwko Austrii. Awans na oficera uzyskał w korpusie inżynieryjnym, gdy wykonane przez niego szkice Bitwy pod Fontenoy, zwróciły uwagę jego francuskiego dowódcy. W stopniu kapitana służył w wojskach jakobitów Ch. Stuarta walczącego z Brytyjczykami, a majora - w armii francuskiej podczas oblężenia Bergen w 1747 roku, potem w armii pruskiej i od 1754 roku ponownie w armii francuskiej. Po powrocie do Anglii, udając kupca, prowadził rozpoznanie wybrzeża niezbędne dla lądowania desantu francuskiego.

W początkowym stadium Wojny Siedmioletniej, służył w stopniu podpułkownika w armii austriackiej (walczącej z armią pruską), na stanowisku kwatermistrza w sztabie marszałka polnego F. Moritza von Lacy. Po awansie do stopnia generała majora, Lloyd przeszedł do armii dotychczasowego przeciwnika, a jego przełożonym został Książę Brunszwiku, Ferdynand. W 1763 roku miał wstąpić do armii portugalskiej, przygotowującej się do wojny z Hiszpanią, ale konflikt zakończył się, nim mógł objąć nowe stanowisko. Gdy wrócił do Anglii, łączył pisanie tekstów wojskowych z wykonywaniem misji dyplomatycznych i tajnych. Brał udział w negocjacjach dotyczących małżeństwa Króla Jerzego III i Księżnej Karoliny. W 1768 roku, podczas tajnej misji we Włoszech, organizował dostawy zaopatrzenia dla obrony Korsyki. Od 1773 roku służył w armii rosyjskiej walczącej przeciwko Turcji, a potem Szwecji, którą opuścił, gdy nie dostał orderu Św. Anny, z powodu braku "szlachetnego urodzenia". Po kilku podróżach do Włoch, Hiszpanii i Gibraltaru, H. Lloyd umarł w Hadze w 1783 roku.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2012.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 05 marzec 2013 12:22
Zaloguj się by skomentować