Zaloguj się

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w logistyce, transporcie oraz reagowaniu kryzysowym w kontekście bezpieczeństwa

  •  Andrzej Bujak
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w logistyce, transporcie oraz reagowaniu kryzysowym w kontekście bezpieczeństwa

Narastająca globalizacja rynku, wzrost konkurencyjności, konieczność intensyfikacji działań skierowanych na pozyskiwanie klientów powoduje, że współczesna logistyka zmuszona jest do poszukiwań nowych rozwiązań w wielu obszarach. Współcześnie nie wystarczy reagować szybko i w odpowiednim czasie, ale trzeba spełnić wiele innych uwarunkowań do których między innymi należy skalkulowane ryzyko i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Konieczność uzyskania odpowiedzi na dwa zjawiska: narastającą komplikację i złożoność zadań oraz narastający nacisk na elastyczność przedsiębiorstwa wymaga podejmowania skalkulowanego ryzyka, jak i zapewnienie coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa. Ponadto oprócz myślenia i podejmowania działań służącym usprawnianiu przedsiębiorstw pod kątem szybkości działania, w tym przyspieszania procesów składających się na łańcuch dostaw, trzeba również dostrzegać coraz szerszą gamę zadań logistyki w kontekście wielu innych obszarów takich jak: logistyka w sytuacjach kryzysowych czy też logistyka w akcjach humanitarnych.

W realizacji tych nowych wyzwań dla logistyki jak i wielu zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa współczesnych procesów logistycznych, w tym szczególnie transportowych, należy wykorzystać nowoczesne rozwiązania i koncepcje, a przede wszystkim innowacyjne rozwiązania technologiczne, które najczęściej mają rodowód militarny. Do nich należy zaliczyć koncepcje sieciocentryczności czy też elementy przyszłościowej i innowacyjnej amerykańskiej koncepcji Armee Future Systems Combat, nowoczesne techniczne rozwiązania takie jak bezpilotowe środki latające (BSL), które są również na wyposażeniu WP, czy też amerykańskie zdalnie sterowane pojazdy typu Mule i ich polski odpowiednik pojazd Lewiatan.

Bezpieczeństwo w systemach i procesach logistycznych
W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo stało się coraz ważniejszą kwestią dla rozwijających się krajów i ich społeczeństw. Powszechne stało się dążenie do osiągnięcia takiego poziomu bezpieczeństwa, który zapewniłby spokój, poczucie pełnego bezpieczeństwa gwarantujący ich ekonomiczny rozwój. Jedną z ważniejszych spraw silnie związanych z ekonomicznym wzrostem jest bezpieczna i szybka wymiana oraz przepływ dóbr.
Po fali ataków terrorystycznych i w związku z bieżącymi walkami w wielu miejscach na świecie, w szczególności w Afganistanie, bezpieczeństwo stało się jednym z najistotniejszych zagadnień związanych z realizacją procesów transportowych, w tym szczególnie w kontekście transportu intermodalnego. Bardzo długie łańcuchy dostaw realizowane najczęściej w ramach koncepcji transportu intermodalnego, są procesem skomplikowanym i złożonym. Nie tylko skomplikowana i trudna jest ich organizacja, ale również procesy nadzoru i kontroli. Sprawna realizacja procesu transportowego wymaga podjęcia działań pozwalających na skuteczne przeciwstawienie się współczesnym zagrożeniom zaczynając od terroryzmu, kończąc na typowych powszechnych przestępstwach jak kradzieże czy bezmyślny wandalizm. Skala tego zjawiska wymaga opracowania i implementacji innowacyjnych procedur, które zasadniczo będą się różnić w zależności od charakteru i skali zagrożenia.
Rosnące wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz zdolności do podejmowania skalkulowanego ryzyka współcześnie, jak i w perspektywicznych uwarunkowaniach, stały się jednym z niezwykle istotnych czynników w logistyce. Jest to jakościowo nowe i niezwykle istotne wyzwanie dla menadżerów logistyki. Nowoczesne sieci logistyczne stanowią złożone i współzależne struktury, które są coraz bardziej wrażliwe na wszelkie zakłócenia. (...)

Artykuł zawiera 44632 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 26 marzec 2015 14:39
Zaloguj się by skomentować