Zaloguj się

Wykorzystanie programowania liniowego w projektowaniu paletowej jednostki ładunkowej

  •  Ignacy Bomba, Grzegorz Woźniak, Katarzyna Kwiecień
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wykorzystanie programowania liniowego w projektowaniu paletowej jednostki ładunkowej

Jedną z czynności w procesie transportowym jest właściwe przygotowanie ładunków do przewozu. Jeśli przewóz odbywa się z wykorzystaniem palet, czynności przygotowawcze określane są mianem - formowanie paletowej jednostki ładunkowej.

Do głównych zamierzeń właściwego formowania jednostki ładunkowej należy:

  • zapewnienie racjonalnego wykorzystania pomocniczych środków transportu (np. paleta),
  • zapewnienie racjonalnego wykorzystania maszyn i urządzeń ładunkowych,
  • zapewnienie racjonalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej środków transport,
  • zapewnienie racjonalnego wykorzystania powierzchni magazynowych,
  • poprawę podatności transportowej ładunku.

Wymienione cele osiąga się między innymi przez ujednolicenie postaci transportowej ładunków - w efekcie stosowania znormalizowanych opakowań i jednostek ładunkowych. Opakowaniami w rozumieniu ustawy "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych" są wprowadzone do obrotu wyroby, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Opakowania obejmują następujące kategorie:

  • jednostkowe, służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji produktów naczynia jednorazowego użytku;
  • zbiorcze, zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszenia jego cech;
  • transportowe, służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.

Opakowania transportowe są formowane w jednostki ładunkowe. Jednostką ładunkową jest określona ilość ładunku zestawionego w jedną całość, z wykorzystaniem pomocniczych środków wiążących lub urządzeń transportowych, w sposób zapewniający trwałość jej kształtu, wymiarów i zawartości od miejsca jej zestawienia poprzez cały łańcuch transportowy aż do chwili rozformowania, umożliwiająca pełną mechanizację przeładunków na drodze swego przebiegu, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy przewozie, przeładunkach i składowaniu. (...)

Artykuł zawiera 16680 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 25 sierpień 2015 14:08
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe