Zaloguj się

Zastosowanie systemów nawigacyjnych i telematycznych w logistyce

  •  Nowotyńska Irena, Tereszkiewicz Krzysztof
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zastosowanie systemów nawigacyjnych i telematycznych w logistyce

Obecnie wykorzystywane systemy logistyczne potrzebują wspomagania ze strony nowoczesnych technologii informatycznych. Możliwości podniesienia efektywności rozwiązań logistycznych można upatrywać poprzez wykorzystanie technologii satelitarnej zapewniając dokładniejszą informację oraz sprawniejszą organizację transportu.

Najlepszym współcześnie do tego sposobem jest wykorzystanie systemu lokalizacji GPS (Global Positioning System) oraz telefonii komórkowej GSM. Również do zapewnienia właściwego funkcjonowania magazynu konieczna jest sprawna identyfikacja zasobów magazynowych: ich położenia oraz ilości. Jako uzupełnienie stosowanych obecnie w przemyśle systemów śledzenia opartych na kodach kreskowych, umożliwiających automatyczne śledzenie produktów w całym łańcuchu dostaw jest technika RFID. W czasie automatycznego gromadzenia danych w technice RFID na ogół nie trzeba widzieć produktu ani go ręcznie skanować jak w przypadku większości systemów opartych na kodach kreskowych. Przykładem zastosowania technologii informatycznych w centrach logistycznych są rozwiązania wspierające procesy magazynowe poprzez sterowanie głosem, np. systemy typu voice picking. Istota tej metody opiera się na użyciu głosu jako naturalnej komunikacji między użytkownikiem (magazynierem dokonującym kompletacji), a systemem informatycznym, wspierającym go w tym procesie.

Systemy GPS w logistyce
Ciągle rozwijająca się technologia prowadzi do wykorzystania nowych urządzeń i systemów w logistyce. Takim właśnie nowoczesnym rozwiązaniem jest wykorzystanie technologii satelitarnego systemu lokalizacji GPS (Global Positioning System) oraz telefonii komórkowej GSM. GPS służy do określania położenia, czasu oraz prędkości obiektów na powierzchni Ziemi oraz przestrzeni kosmicznej w pobliżu Ziemi na podstawie sygnałów nadawanych przez krążące wokół Ziemi satelity. Składa się z trzech zasadniczych segmentów, nazywanych segmentem kosmicznym, naziemnym i segmentem użytkowników. System satelitarny sprawdza się w sytuacjach, gdy potrzebna jest dokładna informacja o położeniu, czasie przejazdu, prędkości oraz innych parametrach eksploatacji pojedynczych lub flot pojazdów. W małych jak i dużych firmach istnieje konieczność monitorowania floty pojazdów. Zastosowane w obu przypadkach systemy monitoringu GPS wykazują pewne różnice. Ogólne możliwości mogą być podobne, w przypadku jeśli chodzi o samo śledzenie aktualnej pozycji konkretnych pojazdów, jednak w przypadku dużych firm, jest już nieco inaczej. W przypadku objęcia monitoringiem dużej liczącej kilkaset pojazdów floty, wykorzystywany program do takiego monitoringu odznaczać będzie się zdecydowanie większą wydajnością. W przypadku pojawienia się potrzeby podziału pojazdów na grupy, wówczas każdą z wydzielonych grup zarządzać może niezależnie, inna osoba, co powoduje, że dodatkowo można jeszcze podnieść efektywność zarządzania pojazdami. (...)

Artykuł zawiera 21530 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 27 sierpień 2014 14:47
Zaloguj się by skomentować