Zaloguj się

Obciążenia biomechaniczne, samolot Zlin 142, transport lotniczy, goniometr, metoda RULA

  •  MERKISZ Jerzy, PŁOTNICKA Natalia, DAHLKE Grzegorz
  • Kategoria: Edukacja
W pracy dokonano oceny narażenia pilota samolotu Zlin 142 na dolegliwości ze strony układu mięśniowoszkieletowego. Interpretując wyniki przeprowadzonych badań posłużono się metodą RULA (pomiar obciążenia posturalnego i czynnościowego kończyn górnych towarzyszących czynnościom wykonywanym w pozycji siedzącej). Ponadto omówiono problem wpływu rozmieszczenia urządzeń sterowniczych na występowanie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego.
Zagadnienia omawiane w pracy mieszczą się w obszarze zainteresowań naukowych autorów [12].
BIOMECHANICAL LOAD OF ZLIN 142 AIRCRAFT PILOT
Abstract
The paper describes the exposure assessment of the Zlin 142 airplane pilot on the complaint on the part of the musculoskeletal system. Interpreting findings of conducted examinations using the RULA method (measurement of the postural and functional burden of upper limbs accompanying performed activities on the position sedentary).
Moreover a problem of the influence of arranging control devices on appearing of load for the musculoskeletal system was discussed. The paper contains issues that are connected with the authors scientific field [12].
1. METODYKA I OBIEKT BADAŃ
Oceniając obciążenia biomechaniczne na stanowisku pracy pilota samolotu Zlin 142 posłużono się badaniem goniometrycznym. Ocenę ilościową obciążeń pilota na stanowisku zrealizowano, wykorzystując metodę RULA [9].
Goniometria oznacza dział antropometrii, zajmujący się badaniem rozmaitych kątów w obrębie ciała. W goniometrii statycznej przedmiotem badania są, np. kąty twarzy, kręgosłupa, przedniej ściany tułowia, podczas gdy w goniometrii dynamicznej badaniu podlegają: obszerność ruchu klatki piersiowej, kąty nachylenia głowy obszerność ruchu kręgosłupa i ruchu stawów kończyn. Badania powyższe mają na celu ocenę pozycji przyjmowanych w środowisku pracy podczas wykonywania czynności związanych z danym stanowiskiem.
Samolot Zlin 142 to ulepszona wersja modelu samolotu Zlin 42M. Jest to jednosilnikowy, dwumiejscowy dolnopłat.
Zespół napędowy samolotu to sześciocylindrowy, czterosuwowy, jednorzędowy, chłodzony powietrzem silnik wiszący typu M-337AK z przestawianym hydraulicznie w locie śmigłem typu W-500A. Układ zasilania silnika stanowi niskociśnieniowy system wtrysku paliwa do przestrzeni przed zaworami dolotowymi, a doładowanie jest realizowane za pomocą układu doładowania sprężarkowego. Silnik jest przystosowany do lotów odwróconych i akrobacyjnych. (...)

Artykuł zawiera 17882 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe