Zaloguj się

Aspekty organizacyjno-technologiczne wybranych systemów kompletacji

  •  Mirosław Nowak, Jacek Zając
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Aspekty organizacyjno-technologiczne wybranych systemów kompletacji

Wydajność systemów dystrybucji jest zależna w głównej mierze od sprawności procesu kompletacji zamówień. Wymagania odbiorców dotyczące terminowości, kompletności, zgodności i jakości dostaw zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania coraz bardziej efektywnych systemów kompletacji w zakresie stosowanych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.

Kluczowym, z punktu widzenia działalności rynkowej przedsiębiorstw, jest pojęcie efektywności systemu kompletacji rozumiane jako stosunek poniesionych nakładów i kosztów jego działania do założonych efektów operacyjnych. Innymi słowy, chodzi o uzyskanie wymaganej wydajności procesu przy możliwie niskich kosztach jego organizacji.

Trochę teorii
Operacja kompletacji jest jedną z czterech faz procesu magazynowania, polegającą na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania w celu utworzenia zbioru pozycji asortymentowych zgodnie ze specyfikacją asortymentową i ilościową dla określonego odbiorcy. System kompletacji składa się z trzech głównych podsystemów: przepływu informacji, przepływu materiałów, organizacji struktury procesu. W ramach każdego z wymienionych podsystemów realizowane są określone funkcje podstawowe, które przedstawiono w tabeli 1.
Systemowa kombinacja wariantów realizacyjnych funkcji przepływu materiałów i informacji tworzy tak zwane elementarne typy systemów kompletacji. Złożone systemy kompletacji, z którymi mamy do czynienia w praktyce magazynowej, tworzy się przez równoległe bądź szeregowe połączenie systemów elementarnych w określonych warunkach organizacyjnych. Wymienione modele organizacyjne systemów kompletacji nie uwzględniają wariantowości możliwych rozwiązań techniczno - technologicznych. Różnorodność dostępnych na rynku technologii magazynowych w zakresie składowania i transportu wewnętrznego oraz technik informatycznych zwiększa w sposób istotny liczbę możliwych wariantów realizacji procesu kompletacji.

Główne problemy
Właściwy dobór systemu kompletacji jest problemem złożonym i odpowiedzialnym, a indywidualny charakter procesu ogranicza znacząco możliwości wyznaczenia jednoznacznych kryteriów doboru modelu efektywnego. Podstawowe trudności wynikają przede wszystkim z dużej zmienności warunków realizacji procesu oraz wymagań rynku (odbiorców) dotyczących terminowości, czasu realizacji i jakości dostaw. Również wspomniana liczba możliwych wariantów realizacyjnych, wzrastająca głównie wskutek coraz nowszych rozwiązań technologicznych, nie ułatwia pracy osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Istotnym czynnikiem wpływającym na możliwości wyboru są wysokie koszty organizacji systemu kompletacji. Wynikają one głównie z dużej pracochłonności procesu oraz znaczących nakładów związanych z jego informatyzacją, mechanizacją czy też automatyzacją.

Artykuł zawiera 17470 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 5/2012

Ostatnio zmieniany w wtorek, 20 sierpień 2013 14:21
Zaloguj się by skomentować