Zaloguj się

System informatyczny a funkcjonalność logistyczna - studium przypadku

  •  Joanna Rut, Ewa Kulińska
  • Kategoria: E-gospodarka
Polecamy! System informatyczny a funkcjonalność logistyczna - studium przypadku

Nowoczesne rozwiązania w przedsiębiorstwie to nie tylko usługi, produkty i nowe technologie przyspieszające produkcję, ale przede wszystkim rozwiązania w sferze zarządzania firmą. Wdrażanie i stosowanie zintegrowanych systemów informatycznych w dzisiejszych czasach stanowi podstawę zarządzania przedsiębiorstwem. Na uwagę zasługuje fakt, że przedsiębiorstwa działają w warunkach ostrej konkurencji, co związane jest z większymi wymaganiami dotyczącymi jakości, szybkości, elastyczności i terminowości.

Nowoczesna technologia informatyczna jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi osiągania przez przedsiębiorstwa zadowalających wyników. Dzięki niej możliwe staje się zwiększenie tempa przepływu towarów, minimalizowanie kosztów, oszczędzanie na każdym etapie dystrybucji oraz zsynchronizowanie prac na pozycjach strategicznych. Obecnie systemy informatyczne przyczyniają się do lepszego przekazania informacji służącej zaspokojeniu potrzeb klientów, utrzymywania lepszego kontaktu między dostawcami a odbiorcami oraz zwiększeniu zysków i rozwoju firmy.
Sprawne funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwach w dużym stopniu opiera się o strukturę techniczno - organizacyjną procesu produkcyjnego oraz przyjętą technologię procesów wytwórczych. W związku z konkurencją rynkową, przedsiębiorstwa produkcyjne zmuszone są do stosowania nowoczesnych systemów informatycznych, które w sposób kompleksowy wspomagają procesy zarządzania całym przedsiębiorstwem.
Współczesne przedsiębiorstwa są świadome, że kompleksowe systemy informatyczne spełniają bardzo ważną rolę w zarządzaniu, a ich brak uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizacji. Zastosowanie systemów informatycznych jest niezbędne do uzyskania przewagi konkurencyjnej, utrzymania odpowiedniego poziomu obsługi klienta oraz obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstw.
Celem artykułu jest przedstawienie kompleksowego systemu informatycznego usprawniającego logistyczne funkcjonowanie przedsiębiorstw wielu branż oraz zwrócenie uwagi na fakt uzyskania kluczowych korzyści z wdrożenia sprawnego systemu zarządzania.

Znaczenie systemów informatycznych z punktu widzenia prowadzonych badań
Gwałtowny rozwój informatyki, zwłaszcza w ostatnich latach, stworzył podstawy do opracowywania i stosowania skutecznych systemów informatycznych, opierających się na komputerowych technikach gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i prezentacji danych. Zintegrowane systemy informatyczne pozwalają na symulację różnorodnych działań i ich analizę, a w rezultacie lepsze planowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Sprawny przepływ informacji między komórkami przedsiębiorstwa, które realizują procesy współzależne oraz współbieżne, pozwala na skrócenie czasu ich realizacji. Dostępność informacyjna (obejmująca większy zakres oddziaływań i zależności) umożliwia spójniejszy proces decyzyjny. W pełni zintegrowane systemy informatyczne pozwalają na efektywne wspomaganie procesów planistycznych sprzedaży, jej prognozowanie, harmonogramowanie produkcji, planowanie potrzeb materiałowych, bilansowanie dostępnych zasobów (ludzkich, wytwórczych, transportowych, magazynowych i finansowych).
Systemy informatyczne są konieczne do uzyskania przewagi konkurencyjnej, utrzymania odpowiedniego poziomu obsługi klienta i obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa. Systemy te mogą być mniej lub bardziej rozbudowane, składać się mogą z wielu modułów zarządzających poszczególnymi sferami działalności, zapewniając właściwy poziom wymiany danych na wejściach i wyjściach informacyjnych.

Artykuł zawiera 19650 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 5/2012.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 03 październik 2013 15:41
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe