Zaloguj się

Koncepcja 7W dla imprez masowych na przykładzie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne

  •  Waldemar Parkitny, Patrycjusz Kaim
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Koncepcja 7W dla imprez masowych na przykładzie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne

W dniach 10-16.07.2012 roku, odbył się kolejny, 69 wyścig kolarski Tour de Pologne. Pierwszy wyścig rozpoczął się 7.09.1928 roku i trwał do 16.09.1928 roku. Był on wzorowany na Tour de France i zorganizowany przez Związek Polski Towarzystw Kolarskich, Warszawskie Towarzystwo Cyklistów oraz koncern "Prasa Polska", który wydawał "Przegląd Sportowy". Wyścig składał się z kilku etapów i przebiegał przez 8 województw.

W tegorocznej imprezie wzięło udział 200 zawodników z 25 krajów, w tym 17 z Polski. Trasa przejazdu przebiegała między innymi przez takie miejscowości, jak: Karpacz, Jelenia Góra, Wałbrzych, Opole, Kędzierzyn - Koźle, Cieszyn, Będzin, Katowice, Rabka - Zdrój, Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Kraków. Zawody zostały zorganizowane równolegle z inną wielką imprezą kolarską, jaką jest Tour de France i na krótko przed rozpoczęciem 27.07.2012 roku Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
Wyścig ten należy do jednego z kilkunastu najważniejszych wyścigów kolarskich na świecie, uzgadnianych z Międzynarodową Unią Kolarską (UCI), w ramach, których obowiązek startu ma 18 najlepszych ekip kolarskich na świecie. Wyścig w kilku poprzednich latach transmitowany był do kilkudziesięciu krajów, relacje nadawane były w wielu językach, a oglądać go mogli nie tylko kibice dopingujący zawodników na trasach przejazdu (szacuje się, że około 3 mln osób), ale również widzowie Telewizji Polskiej i Eurosportu. W artykule dokonano interpretacji koncepcji 7W, w przypadku dużej imprezy sportowej, jaką jest Tour de Pologne.

Koncepcja 7W a logistyka imprez sportowych
Czym jest logistyka? Definicje tego słowa są różne i różni autorzy zwracają uwagę na odmienne aspekty tego pojęcia. Przykładowo, jedna z definicji mówi, że jest to „część procesu łańcucha dostaw, która zajmuje się planowaniem, uruchamianiem i kontrolą sprawnego i efektywnego przepływu dóbr, usług i związanych z nimi informacji z punktu ich pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów”.
S. Oziemski podaje, że „logistyka stosowana to:
- śledzenie rozwoju problemów związanych z wieloma dziedzinami, a jej ewolucja to poszukiwanie wspólnych metod dla ich rozwiązania w stale zmieniającym się otoczeniu
- rozpatrywanie problemów interdyscyplinarnych, w których w zależności od sytuacji światowej i regionalnej, łącząc je w system, nadajemy różne "wagi" poszczególnym zewnętrznym oddziaływaniom.”
Według Z. Sarjusz - Wolskiego i Cz. Skowronka, istotą logistyki „jest przepływ dóbr materialnych i informacji, z czym wiążą się: kształtowanie intensywności strumieni, stopień ich ciągłości i niezawodności, sterowanie zapasami itp.
Historycznie rzecz biorąc, pojęcie logistyki było używane do opisu działań w różnych sferach - od wojskowości, poprzez funkcjonowanie przedsiębiorstw, aż po łańcuchy dostaw. Obecnie jest stosowane powszechnie, a bardzo często również nadużywane, zastępując niejednokrotnie wyraz "organizacja". Niewątpliwie można jednak mówić o logistyce działań związanych z przygotowaniem wielkich imprez sportowych, odbywających się w różnych miejscach, przez wiele dni, związanych z koniecznością przewożenia zawodników, ekip trenerskich, sprzętu sportowego i pomocniczego, wzbudzających zainteresowanie dużej liczby kibiców, chcących osobiście uczestniczyć w takim wydarzeniu, a w związku z tym przemieszczających się często po dużym obszarze i wymagających zapewnienia im transportu, zakwaterowania, wyżywienia itd. Są to więc działania szersze niż te, które ograniczają się jedynie do niematerialnej warstwy organizacyjnej.

Artykuł zawiera 16660 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 6/2012

Ostatnio zmieniany w piątek, 18 październik 2013 12:45
Zaloguj się by skomentować