Zaloguj się

Reorganizacja podsystemu pakowania w warunkach produkcji kanałowej w przedsiębiorstwie przemysłu precyzyjnego

  •  Magdalena Jasiewicz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Reorganizacja podsystemu pakowania w warunkach produkcji kanałowej w przedsiębiorstwie przemysłu precyzyjnego

Metody pakowania w wielu polskich przedsiębiorstwach zatrzymały się w miejscu w okresie międzywojennym. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zmieniły się opakowania, materiały i estetyka opakowań, ale sam proces pakowania pozostał w wielu przedsiębiorstwach na poziomie manufaktury.

Można domniemać, że rozwój procesów produkcji w Polsce został ukierunkowany na modernizację samego procesu wytwarzania. Największe środki finansowe były kierowane na nowoczesne zautomatyzowane maszyny i urządzenia służące bezpośrednio do wytwarzania. Zwiększająca się produkcja spowodowała, że "wąskim gardłem", które jest elementem zasobów niezbędnych do realizacji procesu produkcyjnego, który, aby uzyskać maksymalną produkcję, jest w procesie zużywany w 100%, w wielu przedsiębiorstwach stały się operacje związane z konfekcjonowaniem produkcji, w sposób umożliwiający wprowadzenie produktów na rynek. Efektem tego stało się nadmierne zatrudnienie na stanowiskach pakujących. Te nisko opłacane ze względu na małą specjalizację stanowiska swoją liczebnością powodują duże nakłady finansowe na pakowanie ręczne. W perspektywie długoterminowej wiele przedsiębiorstw powinno wyasygnować fundusze na maksymalne zautomatyzowanie operacji pakowania swoich wyrobów. Inwestycje i innowacyjność w zakresie opakowań są konieczne i wymagają ciągłego śledzenia trendów dominujących w sferze opakowań.

System i podsystem produkcyjny
Proces produkcyjny to uporządkowany ciąg działań, w wyniku którego użytkownik otrzymuje produkty (wyroby) lub usługi. Podstawowymi cechami systemu produkcyjnego są: celowość, dynamika i ekonomiczność, co oznacza, że:

  • proces produkcyjny jako uporządkowany zespół działań i czynności musi być zaprojektowany i zorganizowany z zamiarem osiągnięcia określonego celu lub grupy celów (cele mogą być zmienne),
  • proces produkcyjny, chociaż zaprojektowany według określonych reguł działania, wykazuje zmienne charakterystyki ilościowe, jakościowe, materiałowe, energetyczne i informacyjne, co świadczy o dynamice jego funkcjonowania,
  • proces produkcyjny powinien być zgodny z zasadami ekonomii, to znaczy zgodnie z zasadą maksymalizacji efektu produkcyjnego w określonych warunkach, powinien minimalizować zużycie czynników produkcji,
  • zgodnie z zasadą dynamiki, warunkiem koniecznym przebiegu procesu produkcyjnego jest przepływ ludzi, materiałów, informacji oraz czynników energetycznych.

Do najważniejszych mierników oceny efektywności procesów produkcyjnych należy wskaźnik produktywności, który wyraża się stosunkiem nakładów poniesionych w procesie produkcyjnym do efektów tego procesu (wytworzonych wyrobów). Charakterystykę procesu produkcyjnego, jego elementów i występujących między nimi zależności przedstawia rysunek 1.

Artykuł zawiera 16980 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 6/2012

Ostatnio zmieniany w wtorek, 05 listopad 2013 15:11
Zaloguj się by skomentować