Zaloguj się

Zarządzanie zapasami w sektorze paliw płynnych w Polsce metodą na wzrost poziomu konkurencyjności

  •  Tomasz Weremij
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zarządzanie zapasami w sektorze paliw płynnych w Polsce metodą na wzrost poziomu konkurencyjności

Obserwowane w ostatnich latach zmiany koniunktury w gospodarce światowej, związana z nimi rosnąca niepewność popytu i wzrastająca konkurencja skłania przedsiębiorstwa do ciągłych poszukiwań nowych koncepcji zarządzania. Świadomości uczestników rynku, oferujących swój produkt, usługę, nie zadowala wartość sama w sobie wysokiej ceny własnej marki czy jakości oferowanego produktu. Dlaczego tak jest?

Konkurencja, pozostali uczestnicy, również oferują produkty tej samej wartości lub takie, jakich oczekują konsumenci. Podobnie jest również i w przedmiotowym sektorze paliw płynnych w Polsce. Koncerny krajowe i zagraniczne wraz z pozostałymi ogniwami tworzącymi rynek paliw w skali makro i mikro ekonomii, posługując się benchmarkingiem wykorzystują nowe koncepcje zarządzania, implementują innowacje, by poprzez te działania osiągać nie tylko dodatni wynik finansowy na własnej działalności, ale przede wszystkim chcą wyznaczać nowy poziom konkurencyjności. Próbą odpowiedzi na pytanie jest przedstawienie wybranej koncepcji zarządzania zapasami, zwanej również jako VMI, stosowanej również przez koncerny w sektorze paliw płynnych w Polsce.

Artykuł składa się z 4 części. W pierwszej przedstawiono strukturę rynku paliw płynnych w Polsce; w drugiej opisano wykorzystywane koncepcje zarządzania przez przedsiębiorstwa wraz ze strategiami łańcuchów dostaw w ujęciu outsourcingu i insourcingu; części trzecia i czwarta ukazują konfrontację teorii zarządzania zapasami z praktycznym zarządzaniem zapasami na stacjach paliw, a ostatnia część to próba wyznaczenia nowych cech w ujęciu szans i zagrożeń, jako podsumowanie i ocena wdrożonych zmian w zarządzaniu, które mogą stać się w ocenie autora wskazówkami dla pozostałych uczestników prezentowanego rynku usług w przedmiotowym zakresie.

Struktura rynku paliw płynnych w Polsce
Prezentacja wybranych koncepcji zarządzania w łańcuchu logistycznym paliw płynnych, w szczególności zarządzania zapasami, wymaga przedstawienia ogniw tworzących ten cały proces, począwszy od pozyskania i przetworzenia, aż do dostarczenia produktu ostatecznemu odbiorcy. Naturalnie mowa tu przede wszystkim w orientacji na zarządzanie zapasami VMI o produktach z obszaru paliw płynnych w klasie ADR, produkowanych i dostarczanych na rynek polski przez koncerny krajowe i zagraniczne. Rynek paliw płynnych w Polsce tworzony jest przede wszystkim przez producentów i dostawców paliw płynnych, operatorów logistycznych, firmy transportowe i odbiorców finalnych. Producenci i dostawcy to przede wszystkim koncerny krajowe (2182 stacje, stanowiących 32,5% udziału w rynku), koncerny zagraniczne (1419 stacji, udział 21,2%), pozostali operatorzy niezależni (2 940 obiektów, udział 35,1%) oraz stacje "przy marketowe" (164 stacje, udział 2,4%), wykazujące wzrost swoich liczby obiektów (rysunek 1).

Artykuł zawiera 31320 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 23 styczeń 2015 14:36
Zaloguj się by skomentować