Zaloguj się

Rola i funkcje transportu wewnętrznego małych przedsiębiorstw produkcyjnych - studium przypadku

  •  Biniasz Dominika
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Rola i funkcje transportu wewnętrznego małych przedsiębiorstw produkcyjnych - studium przypadku

Na przestrzeni wieków transport miał ogromne znaczenie w rozwoju relacji międzyludzkich, a także wymianie handlowej. Ma on duży wpływ na życie społeczne i gospodarcze kraju. W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie codzienność bez prawidłowo funkcjonującego transportu w jego szerokim zakresie. Jego brak całkowicie sparaliżowałby postęp cywilizacyjny, a także wpłynął negatywnie na bezpośredni rozwój społeczeństwa.

W funkcjonowaniu produkcji transport odgrywa niewątpliwie olbrzymią rolę. Zakłady produkcyjne funkcjonują prawidłowo, tylko wtedy, gdy występuje równomierny dopływ czynników produkcji i równomierny odpływ wytworzonych wyrobów, ale jest to możliwe, jedynie przy właściwie działającym transporcie. Niepoprawne działanie transportu może negatywnie oddziaływać na rozwój produkcji. Brak potrzebnej zdolności przewozowej spowoduje, że wystąpią utrudnienia w terminowym dostarczaniu surowców i materiałów oraz w wywozie wytworzonych produktów do klienta. Przyczynić się to może do strat i kosztów, a co za tym idzie również do utraty klientów.

Charakterystyka transportu
Transport to działalność, która polega na odpłatnym (lub nieodpłatnym) świadczeniu usług, których efektem jest przemieszczanie lub/i ładunków z punktu nadania do punktu odbioru oraz świadczenie usług pomocniczych, bezpośrednio z tymi usługami związanych.
Aby świadczenie zostało zrealizowane potrzebny jest łańcuch elementów takich, jak: infrastruktura, środki transportu, ludzi oraz ustalone zasady realizowania usług. Wszystkie te elementy stanowią wspólnie system transportowy. System transportu jest łączem, które wiąże klientów firmy, dostawców surowców, zakłady produkcyjne, magazyny i członków kanału dystrybucji.

Natomiast proces transportowy definiowany jest jako szereg złożonych czynności organizacyjnych, wykonawczych oraz handlowych mających na celu przemieszczanie ładunków lub ludzi z jednego lub kilku punktów początkowych, zwanymi punktami nadania do jednego lub kilku punktów końcowych, zwanymi punktami odbioru, przy pomocy odpowiednich środków transportu.
Do czynności organizacyjnych należeć może m.in. przygotowanie dokumentów transportowych bądź plan trasy przewozu. Czynności wykonawcze mają odzwierciedlenie w realizacji bezpośredniego procesu przewozowego, który stanowi fundamentalny element procesu transportowego. W jego skład wchodzą działania związane wprost z pojazdem (załadunek towaru, przewóz, rozładunek). Poprzez pojęcie czynności handlowych rozumiemy wszelkiego rodzaju sprawy dotyczące opłaty za transport towarów czy też ludzi. Transport towarów bądź osób realizowany jest poprzez pojazdy różnych gałęzi transportu. W związku z tym środki transportu służą do przemieszczania towarów z miejsca nadania do miejsca odbioru.

Artykuł zawiera 28870 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 15 grudzień 2015 14:20
Zaloguj się by skomentować