Zaloguj się

Rola GIS w badaniach środowiska morskiego

  •  Przyborski Marek, Pyrchla Jerzy, Serafin Marcin, Janowski Artur
  • Kategoria: Pozostałe zagadnienia
Polecamy! Rola GIS w badaniach środowiska morskiego

Możliwość badania, analizowania i wizualizacji danych GIS-owych w prosty sposób poprzez dobrą, szybką aplikację, która może bezproblemowo integrować georeferencyjne dane z różnych źródeł jest wielką potrzebą środowiska naukowego.

Dostępność nowoczesnych metod wizualizacji danych, w tym danych georeferencyjnych, jest już możliwa z poziomu podstawowych funkcji narzędzi do geowizualizacji (przykładem takim może być komercyjny ArcGIS firmy ESRI, ale również powszechnie dostępny, czołowy program GIS - open source, bezpłatny GRASS - ang. Geographic Resources Analysis Support System). Do podobnych, darmowych narzędzi GIS tego rodzaju należą także Quantum GIS, SAGA GIS, MapWindow GIS, ILWIS czy Microdem. Postępowanie z danymi w tego typu programach, zapisywanie ich w różnych formatach oraz wykonywanie analiz, można modyfikować za pomocą skryptów i wspierających aplikacji tworzonych w językach programowania takich jak np. Python, Visual Basic czy C++. Chociaż tego typu aplikacje, jako cząstkowe pewnych programów naukowych funkcjonują na wysokim poziomie, istnieje ciągła potrzeba ich polepszania i rozwoju oraz kompatybilności do zastosowań oraz przydatności do wykonywania obliczeń numerycznych, analiz naukowych na podstawie danych zgromadzonych podczas badań.

W przedstawianych przykładach autorzy artykułu chcą pokazać możliwość wykorzystania połączenia systemu: wirtualnej maszyny Java / Java 3D, Visualization Toolkit oraz […] wprowadzonego przez firmę ESRI narzędzia ArcGIS Engine do opracowania zintegrowanej aplikacji obliczeniowej. Połączenie takie, daje możliwość stworzenia naukowego narzędzia zdolnego do wykonywania obliczeń niezbędnych w analizie danych oceanograficznych, ale także w kontekście logistyki transportu morskiego. Coraz więcej naukowców zaczyna wykorzystywać systemy informacji geograficznej w swojej pracy, przykładem może być chociażby biologia morza, geologia, transport lądowy i morski czy archeologia, które dzięki nowym możliwościom prezentacji danych i wyników badań uzyskują nową jakość. Połączenie narzędzi projektowych Javy, VTK daje możliwość uruchomienia programu na każdym współcześnie istotnym systemie (Linux, Windows, Unix, Mac) i sprzęcie oraz zdecydowanie upraszcza proces tworzenia aplikacji. Jedną z możliwości, jakie dają też inne platformy programistyczne jest połączenie metod analizy przestrzennej udostępnionych poprzez ArcGIS Engine, z możliwościami Javy, VTK, co pozwala na stworzenie narzędzia umożliwiającego dokonywanie złożonych analiz oraz wizualizacji gromadzonych i przetwarzanych danych z wykorzystaniem grafiki 3D, używanej przez programistów na całym świecie.

 

Artykuł zawiera 20620 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 28 październik 2016 16:36
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe