Zaloguj się

Wdrożenie Polskiego Modelu Danych Podstawowych w strukturze katalogów produktowych GDSN

  •  Krzysztof Muszyński
  • Kategoria: Wieści z GS1
Polecamy! Wdrożenie Polskiego Modelu Danych Podstawowych w strukturze katalogów produktowych GDSN

Skupiająca największych producentów branży FMCG oraz sieci handlowe działające na terenie RP Grupa Robocza GS1/ECR/GDSN Polska zatwierdziła wspólną listę atrybutów opisujących produkty w sposób wyczerpujący zapotrzebowanie na dane w procesach biznesowych. Postanowiono, że lista ta będzie funkcjonować pod nazwą Polski Model Danych Podstawowych PMDP i automatycznie zastąpi uprzednio wypracowaną Wspólną Kartę Produktową (CPC - ang. Common Product Card).

Tym samym, PMDP jest aktualnym punktem odniesienia, który będzie można modyfikować z chwilą pojawienia się nowych wymogów prawnych, wytycznych europejskich czy zmian wynikających z dobrych praktyk, zarówno tych lokalnych, jak i o zasięgu globalnym. Nadrzędnym celem ustanowienia tego Modelu jest ustrukturyzowanie procesu wdrożenia Katalogów oraz standardu GDSN (ang. Global Data Synchronisation Network - Globalna Sieć Synchronizacji Danych) na polskim rynku. Przy tej okazji należy nadmienić, że Polski Model Danych Podstawowych powstał w oparciu o pierwsze doświadczenia wynikające z prac prowadzonych przez europejskie oddziały organizacji GS1, zgodne ze standardem GS1/GDSN. Model koncentruje się na całościowym odwzorowaniu zapotrzebowania na dane produktowe, obejmując merytorycznie to, co jest niezbędne dziś i w najbliższej przyszłości.

Polski Model Danych Podstawowych
Struktura PMDP obejmuje atrybuty niezbędne do opisania pojedynczej jednostki handlowej niezależnie od umiejscowienia jej w hierarchii opakowaniowej. Ponieważ najważniejszym identyfikatorem w standardzie GDSN jest GTIN (ang. Global Trade Item Number - Globalny Numer Jednostki Handlowej), to każde opakowanie powinno być oznakowane w sposób unikatowy. Dotyczy to zarówno opakowania jednostkowego, jak i zgrzewki, displeja, kartonu, skrzyni oraz palety. Polski Model Danych Podstawowych zawiera 29 atrybutów wymagalnych, przy ogólnej liczbie wszystkich atrybutów liczonej na poziomie 161. Atrybuty zostały podzielone na wymagalne (Mandatory), czyli takie, bez których nie można zamknąć procesu rejestracji jednostki handlowej oraz opcjonalne lub wymagalne zależnie, czyli takie, gdy zachodzi jakiś warunek. Przykładowo, jeśli produktem jest żywność to wymaga się podania informacji o alergenach.

Artykuł zawiera 4600 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 08 listopad 2016 14:42
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe