Zaloguj się

Badanie niezawodności i efektywności funkcjonowania łańcuchów dostaw

  •  Ilona Jacyna-Gołda
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Badanie niezawodności i efektywności funkcjonowania łańcuchów dostaw

Współczesna logistyka to przede wszystkim metoda zarządzania przepływem ładunków od dostawców do odbiorców w taki sposób, aby przepływ ten przebiegał bez zakłóceń. Coraz częściej to właśnie logistyka decyduje o sukcesie lub niepowodzeniu firmy.

Spowodowane jest to poszukiwaniem zarówno przez wielkie korporacje jak i małe przedsiębiorstwa optymalnych rozwiązań, jednocześnie zwiększając wydajność i obrót swoich firm. Logistyka, która zajmuje się jedynie czynnościami związanymi z zaopatrywaniem klientów w produkty i usługi, definiowana jest jako logistyka dystrybucji. Natomiast logistyka zaopatrzenia jest to system zarządzania przepływem materiałów od dostawców do obszarów produkcji za właściwą cenę, we właściwej ilości, we właściwym czasie, jakości i miejscu. Zakup produktu przez odbiorcę końcowego powoduje cały ciąg wcześniejszych zdarzeń w sieci dostaw, wynikających z zamówień składanych dostawcom. Uzupełnienie zapasów u dystrybutora wpływa z kolei na dostawy od producenta, zatem mają wpływ na realizację procesów produkcyjnych, a tym samym zaopatrzenia. Łańcuch dostaw, to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków finansowych. W interpretacji strukturalno - podmiotowej łańcuch dostaw może być:

  • pojedynczym przedsiębiorstwem (wewnętrzny łańcuch dostaw),
  • parą lub łańcuchem przedsiębiorstw będących w relacjach: dostawca - odbiorca,
  • siecią, czyli grupą współpracujących i/lub konkurujących ze sobą przedsiębiorstw.

Logistyczna sieć dostaw przedsiębiorstwa produkcyjnego staje się coraz bardziej złożona w miarę jak przedsiębiorstwa rozszerzają swoją współpracę gospodarczą. Według Barnesa i innych struktura zawierająca zaopatrzeniowy magazyn przyprodukcyjny (rys. 1), pozwala na dostawę zapotrzebowania materiałowego do zakładu produkcyjnego w trybie just-in-time (JIT). Przedstawiony na rys. 1. łańcuch dostaw obejmuje wszystkie czynności związane z przetwarzaniem materiałów i zamiany towarów z etapu surowca na etapie dostawy do odbiorcy końcowego, a także w procesach informacyjnych i finansowych z nimi związanych, a także skoordynowane i zintegrowane zarządzanie. W szerszym znaczeniu, łańcuch dostaw składa się z dwóch lub więcej organizacji, którymi mogą być przedsiębiorstwa produkujące części, komponenty i produkty końcowe lub mogą także obejmować dostawę i rozpowszechniać usługodawców lub klientowi końcowemu. Najważniejszym czynnikiem decydującym o skutecznym zarządzaniu łańcuchem dostaw jest wiarygodność i zaufanie w relacjach pomiędzy partnerami w łańcuchu. Co wiąże się z niezawodnością i efektywnością funkcjonowania projektowanych łańcuchów dostaw. Tym bardziej, że jednym z mierników oceny zaufania dla danego przedsięwzięcia jest jego niezawodność.

Artykuł zawiera 26000 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 02 grudzień 2016 09:42
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe