Zaloguj się

Usprawnienia w obszarze logistyki produkcji w przedsiębiorstwach branży krawieckiej

  •  Monika Odlanicka-Poczobutt, Ewa Kulińska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Usprawnienia w obszarze logistyki produkcji w przedsiębiorstwach branży krawieckiej

Istotnym elementem systemu logistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego jest logistyka produkcji, która poprzez integrację czynności wspierających proces produkcji stanowi ogniwo łączące logistykę zaopatrzenia z logistyką dystrybucji.

Każdy proces produkcyjny musi zawierać informacje o zestawieniu materiałowym wyrobu, procesie technologicznym, centrach roboczych, gniazdach przedmiotowych oraz liniach produkcyjnych, w których realizowane są kolejne operacje technologiczne, lokalizacji magazynów lub powierzchni odkładczych, z których zasila się operacje. Proces produkcji jest realizowany w oparciu o proces technologiczny. Operacja technologiczna jest częścią procesu technologicznego wykonywaną bez przerw na wykonanie innych prac, na jednym stanowisku roboczym, przez jednego pracownika lub zespół pracowników, na jednym lub kilku równocześnie obrabianych przedmiotach przy użyciu tego samego oprzyrządowania, w wyniku czego następuje zmiana formy, wyglądu i właściwości obrabianych przedmiotów. Zadaniem logistyki produkcji jest zapewnienie optymalnego przepływu materiałów i informacji w procesie produkcji. Współczesne przedsiębiorstwa decydują się na zastosowanie elastycznej organizacji produkcji, którą cechuje szczupłość, zdolność szybkiego reagowania na zmiany popytu oraz elastyczność systemu produkcyjnego, związana z koniecznością dopasowania się do potrzeb klientów. Preferowane obecnie krótkie serie produkcyjne powodują, że przejście od masowej, wielkoseryjnej i standaryzowanej produkcji do produkcji na zamówienie stawia przed firmami nowe zadania. Celem artykułu jest analiza procesów produkcyjnych wybranego przedsiębiorstwa z branży krawieckiej oraz wskazanie metod usprawnień w wybranych obszarach.

Podmiot badań na tle branży
Sytuacja polskiego rynku odzieżowego, w tym usług krawieckich, jest obecnie trudna i stale się pogarsza z uwagi na ograniczone wydatki gospodarstw domowych na wyroby włókiennicze i zmniejszony popyt na tekstylia ze strony krajowej branży odzieżowej. Negatywny wpływ na wyniki branży wywiera również napływ tanich tekstyliów z krajów azjatyckich, będący efektem braku ochrony unijnego rynku oraz znacznie wyższych kosztów produkcji w Polsce w porównaniu z krajami azjatyckimi. Spadek przychodów działających firm spowodowany jest również zmniejszonym popytem na odzież z wyższej i średniej półki cenowej (większy popyt na tańszą odzież sprzedawaną w sklepach sieciowych, outletach, na bazarach i w sklepach z odzieżą używaną) oraz spadkiem dynamiki wzrostu eksportu z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie ze strony krajów UE, które odczuwają spowolnienie gospodarcze.

Artykuł zawiera 28490 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 07 luty 2017 15:01
Zaloguj się by skomentować