Zaloguj się

Bezpieczeństwo a funkcjonalność procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie

  •  Joanna Rut, Barbara Miłaszewicz
  • Kategoria: Logistyka

Strefy działań procesów logistycznych w przedsiębiorstwie wiążą się z wszystkimi czynnościami związanymi z przepływem materiałów, surowców, towarów, wyrobów gotowych przez wszystkie działy przedsiębiorstwa. Wiele elementów ma wpływ na zachowanie ciągłości realizowanych procesów. Do jednego z najbardziej istotnych elementów zaliczyć należy bezpieczeństwo.

Zachowanie prawidłowych warunków pracy wymaga od uczestników procesów maksymalnego ograniczenia zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas ich realizacji. Zagrożenia mogące zakłócić realizowane procesy występujące np. podczas przemieszczania ładunków przez środki transportu, pomiędzy kolejnymi miejscami przeładunku i składowania zapasów, na produkcji, czy w miejscach magazynowania zapasów.
Problemy bezpieczeństwa, w różnych obszarach przedsiębiorstwa stanowią ważny element wpływający na prawidłową funkcjonalność. Racjonalność w zarządzaniu bezpieczeństwem może być realizowana wówczas, gdy możliwe jest określenie poziomu bezpieczeństwa. Stopniowy wzrost świadomości oraz prawidłowe i bezpieczne zarządzanie procesami logistycznymi przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści. Ogromne korzyści dla organizacji niesie ze sobą również logistyka ujmowana przez pryzmat procesów logistycznych wraz z efektywnym zarządzaniem bezpieczeństwem.
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia bezpieczeństwa w funkcjonalności procesów logistycznych na przykładzie dokonanej analizy w badanym przedsiębiorstwie oraz zaprezentowanie wdrożonych usprawnień organizacyjnych podnoszących poziom bezpieczeństwa w organizacji.

Bezpieczeństwo ma wiele definicji, jednak najczęściej przytaczaną definicją jest definicja dotycząca bezpieczeństwa danego podmiotu w sensie praktycznym. Mówi ona, że bezpieczeństwo zapewnienia możliwości przetrwania, rozwoju i swobody realizacji własnych interesów w konkretnych warunkach, poprzez wykorzystywanie okoliczności sprzyjających (szans), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów. Podmiotem bezpieczeństwa mogą być wszystkie jednostki mające własne interesy i wyrażające ambicje realizacji tych interesów.

 

Na każdym etapie działalności procesów logistycznych wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa. Czynniki kształtujące bezpieczeństwo to:
- przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad postępowania przeciw pożarowego,
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- dbałość o należyty stan maszyn i urządzeń,
- dbałość o miejsce i stanowisko pracy,
- odpowiednia konserwacja i serwis maszyn i urządzeń,
- odpowiednia konserwacja budynków, w których znajdują się pomieszczenia pracy,
- przeszkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo w procesach logistycznych, w pierwszej mierze opiera się na obowiązkach pracodawcy, który musi zorganizować miejsce pracy tak, aby warunki pracy nie zagrażały bezpieczeństwu i życiu pracowników. Pracodawca zapewnia również środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe i ewentualne zagrożenia oraz ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe występujące na terenie jego zakładu. Pracodawca musi również zlikwidować zagrożenia, które występują podczas użytkowania maszyn i urządzeń oraz materiałów i substancji niebezpiecznych. Musi dbać o obiekty budowlane, infrastrukturę i teren zakładu. Zatrudniając pracownika w zakładzie pracy, pracodawca musi udostępnić mu środki ochrony indywidualnej oraz egzekwować w sposób skutecznych od pracowników przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Artykuł zawiera 18850 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 14 lipiec 2017 09:23
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe