Zaloguj się

Procesy projektowania systemów logistycznych

  •  Marian Brzeziński
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Procesy projektowania systemów logistycznych

Opracowanie poświęcone jest niezwykle ważnym, a jednocześnie bardzo złożonym zagadnieniom - procesom projektowania systemów logistycznych jako istotnej części inżynierii systemów. Jest to problem nie do końca zbadany, tak w warstwie teoretycznej jak i w obszarze praktycznego zastosowania zasad projektowania. Tematyka opracowania jest aktualna, a podjęte w nim zagadnienia szczegółowe wpisują się w nurt badawczy rozwijany w wielu ośrodkach zajmujących się zagadnieniami logistycznymi.

Zasady projektowania systemów logistycznych
Przedmiotem projektowania jest system logistyczny, który jest hierarchiczny i funkcjonuje w ramach określonego nadsystemu oraz jego obiekty, przepływy dóbr materialnych i informacji oraz procesy logistyczne.
Przystępując do projektowania systemu logistycznego należy uwzględnić:
- branżę, strukturę i wielkość przedsiębiorstwa,
- rodzaj produkcji,
- strukturę produkcji i produktu,
- strukturę dostawców i odbiorców,
- wymagania odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do poziomu obsługi logistycznej,
- koszty obsługi logistycznej.

Projektowanie systemów logistycznych łączy w sobie zagadnienia inżynierskie z biznesowymi. Powinno się charakteryzować myśleniem holistycznym (systemowym), podejściem interdyscyplinarnym i zespołowym oraz zastosowaniem modeli matematycznych i symulacji. Takie podejście jest niezwykle złożone, ale umożliwia osiągnięcie maksymalnego efektu funkcjonowania systemu logistycznego. Ponieważ jest on złożony, stąd jego projektowanie wymaga zastosowania zasad i praw z wielu dziedzin nauki, m.in.: teorii systemów, badań operacyjnych, modelowania systemów, teorii organizacji i zarządzania, ekonomii, controllingu, informatyki, maszynoznawstwa, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, a także prawa, socjologii i ergonomii.

W przedmiocie projektowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie można spotkać się z następującymi zadaniami:
- projektowanie systemów logistycznych w istniejącym przedsiębiorstwie, które dotychczas nie posiadało takiego rozwiązania,
- projektowanie usprawniania funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu logistycznego,
- projektowanie systemu logistycznego jako części nowo tworzonego przedsiębiorstwa,
- projektowanie obiektów logistycznych,
- projektowanie przepływu dóbr materialnych i informacji w systemie logistycznym,
- projektowanie procesów logistycznych.

W każdym z wymienionych przypadków będziemy mieli do czynienia z podobnymi zasadami i etapami postępowania, z tym, że głębokość konkretyzacji projektowania systemu może być różna. Projektowanie można ograniczyć do stworzenia ogólnej struktury systemu logistycznego lub pogłębić stopień uszczegółowienia o projekty obiektów, procesów przepływu lub transformacji strumienia dóbr materialnych i informacji. Do rozwiązania szczegółowych zagadnień projektowych należy zastosować badania operacyjne. Spośród metod badań operacyjnych można wykorzystać przede wszystkim modele programowania sieciowego oraz masowej obsługi. Mogą one być zastosowane, np. do projektowania systemów: magazynowania, transportu, przeładunków, zaopatrywania, dystrybucji, centrów logistycznych, terminali itp.
Projektowanie systemów logistycznych w oparciu o modele programowania sieciowego oraz masowej obsługi umożliwia minimalizację kosztów tworzenia systemu oraz jego eksploatacji.

 

Artykuł zawiera 22970 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 05 grudzień 2017 09:19
Zaloguj się by skomentować