Zaloguj się

System magazynowania w logistyce - studium przypadku

  •  Biniasz Dominika, Majer Marcin
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! System magazynowania w logistyce - studium przypadku

Magazynowanie to jeden z podstawowych elementów działalności logistycznej warunkujących realizację wielu funkcji w przedsiębiorstwach. Odgrywa główną rolę w całej gospodarce produkcyjnej, funkcjonowaniu łańcuchów dostaw oraz działalności przedsiębiorstw. Fizyczny przepływ produktów logistycznych jest realizowany między magazynami uczestników łańcucha dostaw, co stanowi istotny jego element. Logistyczna funkcja magazynowania wyłania się z konieczności wprowadzania optymalizacji kosztów transportowych i poszukiwania najlepszych rozwiązań we wspomaganiu tego systemu.

Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (ZSIZ) są obecne w przedsiębiorstwach całego świata już co najmniej od dekady. Stanowią główne źródło informacji i wspierają menedżerów w podejmowaniu decyzji. Umożliwiając wykonywanie pracy w nowy sposób, są źródłem innowacji i zmian organizacyjnych. W trakcie swojej ewolucji obejmowały swym zakresem coraz większy obszar funkcjonalny, umożliwiając wsparcie informacyjne kolejnych sfer funkcjonowania organizacji. Niewątpliwie w innowacyjnym zastosowaniu nowoczesnych pakietów wspomagających zarządzanie tkwi jeszcze wielki potencjał, umożliwiający przedsiębiorstwom osiągnięcie lepszych wyników operacyjnych i strategicznych.
Gwarancją sukcesu na coraz bardziej konkurencyjnym i zmiennym rynku jest szybka i elastyczna realizacja procesów wytwarzania. Związane z tym oczekiwania wymuszają szybkie dostosowanie się przedsiębiorstwa zarówno do zmian jego otoczenia (konkurencji), jak i do żądań coraz bardziej wymagających klientów. Gwarancją spełnienia tych oczekiwań, tzn. uzyskania pożądanej efektywności zarządzania jest odpowiedni system informatyczny integrujący różne obszary działalności przedsiębiorstwa i wspierający podejmowane tam decyzje.

Charakterystyka magazynowania
Rozwój gospodarki na przełomie XX i XXI wieku zmienił sposób funkcjonowania przemysłu i handlu. Pociągnęło to za sobą zmiany charakteru magazynów, wymagań im stawianych i spełnianych przez nie funkcji. Zasadniczym przemianom podlegała struktura przechowywania zapasów. Nastąpił wzrost znaczenia magazynów dystrybucyjnych przy jednoczesnym spadku roli magazynów surowców. Coraz większą rolę odgrywa czas realizacji operacji magazynowych. Systematyczne zwiększanie potoków towarowych i szybkości ich przemieszczania wymuszają ciągłą reorganizację magazynów oraz wprowadzenie nowych urządzeń i wyposażenia. Następuje stały rozwój technologii magazynowania, systemów informatycznych i automatycznej identyfikacji.
Magazynowanie rozumiane jest jako obsługa gospodarki magazynowej, czyli rejestracja przyjęcia i wydań; analiza zapotrzebowania na materiały i surowce, czyli tworzenie zamówień na podstawie planów produkcji, analizy potrzeb, planów sprzedaży; rejestrację informacji o zamówieniach od klientów i do dostawców, zakupach, partiach towarów, rezerwacji, produkcji; zarządzanie łańcuchem dostaw.
Jednym z głównych zadań magazynowania jest wyodrębnienie pewnej ilości miejsca pozwalającej na przyjmowanie, przechowywanie jak również wydawanie towaru.

Artykuł zawiera 32540 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 19 grudzień 2017 15:53
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe