Zaloguj się

Koncepcja wykorzystania podejścia agentowego do modelowania systemów logistyki serwisowej

  •  Jerzy Feliks, Adam Lichota, Katarzyna Majewska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Koncepcja wykorzystania podejścia agentowego do modelowania systemów logistyki serwisowej

Logistyka serwisowa rozumiana jest jako zespół działań na każdym etapie procesu zapewnienia części zamiennych i ekip naprawczych. Obejmuje planowanie, zaopatrzenie, zarządzanie transportem, magazynowaniem, zwrotami, naprawami wraz z ich obsługą gwarancyjną. Często dotyczy systemów złożonych i rozproszonych. Celem logistyki serwisowej jest minimalizacja opóźnienia logistycznego, które wpływa w znaczący sposób na gotowość operacyjną systemu, a tym samym minimalizacja kosztów wynikających z przestojów. Logistyka serwisowa ma też duży wpływ na sposób postrzegania firmy przez klienta.

Jednym z przykładów trudniejszych do rozwiązania problemów jest logistyka serwisowa w przemyśle motoryzacyjnym. Firmy samochodowe korzystają z tysięcy części zamiennych dostarczanych przez setki dostawców, a klient wymaga często niemal natychmiastowej naprawy samochodu. Przechowywanie w każdym magazynie stacji serwisowej wszystkich podzespołów jest niewykonalne. Ważne jest stworzenie systemu informatycznego, który umożliwiałby dokładne określenie lokalizacji części, usprawnienie procesów zamawiania i zwrotów, wybór metody dostawy, monitorowanie transportu, ale także przewidywanie, gdzie, jakie i w jakiej ilości części powinny być magazynowane, czy jak liczny powinien być skład ekipy serwisowej.

Z pomocą w rozwiązaniu problemu mogą przyjść systemy wieloagentowe, dzięki którym możliwe jest modelowanie i symulacja złożonego systemu serwisowego. Podejście agentowe charakteryzuje się bowiem rozproszeniem, wykorzystywaniem niepełnej informacji, decentralizacją i inteligentnym współdziałaniem wielu autonomicznych jednostek. Systemy agentowe są wydajne (możliwość asynchronicznego, niezależnego działania), niezawodne (awaria jednego agenta nie powoduje awarii całego systemu, gdyż inne agenty przejmują działania) oraz elastyczne (możliwa adaptacja systemu do większych rozmiarów poprzez dodanie nowych agentów bez konieczności oddziaływania na już istniejących). Poszczególne agenty są jednostkami posiadającymi autonomię, podlegającymi pewnym powiązaniom i posiadającymi zdolność reagowania na zmiany zaistniałe w środowisku.
Artykuł przedstawia wstępną koncepcję systemu agentowego, którego celem jest znalezienie rozwiązania minimalizującego czas dostawy części zamiennych i realizacji napraw przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów transportu, magazynowania itp.

Systemy agentowe
Inteligentny agent jest programem komputerowym lub urządzeniem, które działa samodzielnie w otwartym, rozproszonym środowisku i rozwiązuje pewien problem lub wykonuje określone zadanie. Agent postrzega swoje środowisko i może na nie oddziaływać oraz cechuje się autonomicznością (może działać bez udziału człowieka lub innego agenta). Najprostszym przykładem agenta może być prosty przekaźnik zwarciowy, który po wykryciu zwarcia podejmie działanie w postaci wyłączenia obwodu elektrycznego lub program służący do filtrowania poczty elektronicznej, który pewne wiadomości przenosi do katalogu ze spamem.

Artykuł zawiera 27160 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 04 lipiec 2018 09:10
Zaloguj się by skomentować