Zaloguj się

Racjonalizacja produkcji i systemu zarządzania zapasami w wyniku zastosowania metody Kanban

  •  Barbara Galińska, Ryszard Grądzki, Dawid Kasprzyca
  • Kategoria: Logistyka

Współcześnie widoczne są nowe trendy w zarządzaniu firmami produkcyjnymi. Ze względu na obecny poziom konkurencyjności oraz otwierające się nowe rynki (nie tylko zbytu, ale i produkcji, takie jak Brazylia czy Indie) dąży się do wzrostu znaczenia firm rodzimych. Tylko przedsiębiorstwa, które potrafią wyeliminować ze swoich kosztów marnotrawstwo oraz są w stanie spełnić coraz większe wymagania klientów mają szansę na sukces w przyszłości i dalszy rozwój.

Poprawę pozycji konkurencyjnej mogą zapewnić procesy usprawniające funkcjonowanie organizacji. Ich realizacja może nastąpić przy wykorzystaniu takich systemów sterowania produkcją, jak:
- MRP,
- Just in Time,
- Kanban.

System Kanban skupia się na redukcji zapasów produkcji w toku. Wiąże się on z takim organizowaniem procesów produkcyjnych, aby wszystkie komórki w przedsiębiorstwie produkcyjnym wytwarzały tyle wyrobu, ile w danym momencie jest potrzebne. Kanban jest w istocie "techniką sterowania i realizacji produkcji, w której harmonogram popytu (zapotrzebowania) wykorzystywany jest do kierowania montażem. Kiedy następne składniki są potrzebne do procesu produkcyjnego, zapotrzebowania są zasysane z fazy poprzedniej, tworząc kolejne potrzeby w tej fazie. Ten proces ssania powtarza się do końca łańcucha wytwarzania". Ideę systemu Kanban oddaje hasło „7 x żadnych”.


Głównym celem systemu jest usunięcie magazynów przedprodukcyjnych, międzyoperacyjnych i wyrobów gotowych. Harmonogram dostawy gotowego produktu do klienta jest sporządzany z godzinową dokładnością, a zlecenia odbioru są zsynchronizowane z zamówieniem klienta. Kanban jest, zatem narzędziem ciągłego doskonalenia, które zapobiega nadprodukcji (i nadmiernemu przemieszczaniu) materiałów pomiędzy procesami produkcyjnymi. Za jego pośrednictwem możliwa jest kontrola i redukcja kosztów magazynowania materiałów, zwiększenie dostępności surowców oraz eliminacja przestojów na produkcji, które są spowodowane brakiem niezbędnych dóbr.

Tłumacząc z języka japońskiego słowo „kanban” można znaleźć jego dwa znaczenia. Pierwszym z nich jest „karta”, drugim „znak”. W opisywanej metodzie zasadnicze znaczenie ma „karta”. Znajdują się na niej informacje dotyczące detalu lub materiału, któremu ona towarzyszy. Zasadniczo jest to zlecenie, które towarzyszy materiałowi. Karta pełni również rolę znaku dla planistów. Informuje ich o aktualnym zużyciu i potrzebie uzupełnienia materiałów.


Artykuł zawiera 11000 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 25 lipiec 2018 09:18
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe