Zaloguj się

Rola systemów informatycznych we wspomaganiu przepływów produktów żywnościowych w centrach logistycznych

  •  Iga Kott
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Rola systemów informatycznych we wspomaganiu przepływów produktów żywnościowych w centrach logistycznych

Podmioty gospodarcze, dla których logistyka nie stanowi podstawy działania, coraz częściej wykorzystują wyspecjalizowane przedsiębiorstwa logistyczne, aby w znacznym stopniu poprawić przepływ strumieni zarówno dóbr, jak i informacji. Przedsiębiorstwa, takie jak centra logistyczne, przy wykorzystaniu usług logistycznych mogą lepiej zastosować rozwiązania, których zadaniem jest poprawa systemów logistycznych swoich klientów. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie, wzrasta także wartość oferowanych przez usługodawców logistycznych usług, które tym samym podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego tak istotnego znaczenia nabiera usługa logistyczna na szybko rozwijającym się globalnym rynku, między innymi w przypadku produktów żywnościowych, które wymagają spełnienia szczególnych warunków przewozu i przechowywania.

Znaczenie centrów logistycznych w przepływie produktów żywnościowych
Działania, jakie oferują przedsiębiorstwa logistyczne, w znaczący sposób ułatwiają funkcjonowanie podmiotom z sektora rolno-spożywczego. W związku z tym zdefiniowano pojęcie agrologistyki, jako "zintegrowany system obejmujący procesy planowania, realizacji i kontroli przepływów materiałów, surowców i produktów rolno-spożywczych oraz towarzyszącej tym przepływom informacji, od miejsc ich wytwarzania poprzez ogniwa magazynowania, przetwórstwa, handlu do końcowego odbiorcy, w celu zaoferowania klientowi niezakłóconych dostaw bezpiecznych produktów żywnościowych oraz przeznaczonych do innych celów, przy minimalnych kosztach i w warunkach przyjaznych dla środowiska". Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych jest ważne ze względu na to, że sektor ten, charakteryzuje się:
- "niską podatnością transportową i magazynową wielu produktów rolnych (na przykład mleko, mięso)
- licznymi i niezależnymi ogniwami pośredniczącymi w całym łańcuchu dostaw, co powoduje silną ekspozycję na zakłócenia w przepływie informacji i w konsekwencji nadmierne zapasy, narastające w górę łańcucha dostaw
- znaczną nierównowagę czasową podaży i popytu na produkty rolne".

Ze względu na specyfikę produktów żywnościowych, która dotyczy sezonowości, odpowiednich warunków przechowywania, przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego wykorzystują między innymi centra logistyczne, rozumiane przez I. Fechnera jako "obiekty przestrzenne z właściwą im organizacją i infrastrukturą umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie czynności na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą oraz wykonywanie czynności na używanych do tego celu zasobach". Szeroki wachlarz usług jakie oferują centra logistyczne, w tym: odpowiednie ich dopasowanie do potrzeb danego dobra, wysoki poziom świadczonych usług logistycznych, optymalizacja procesów zarządzania zapasami oraz magazynem powodują, że mają one ogromne znaczenie we wspieraniu przepływów produktów żywnościowych.
Poprzez wykorzystanie w centrach logistycznych systemowych rozwiązań logistycznych możliwe jest:
- zmniejszenie stanu zapasów w obrocie produktów żywnościowych
- poprawienie realizacji jakości oraz terminowości dostaw
- lepsze zarządzanie informacją
- zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych produktów żywnościowych
- zmniejszenie kosztów fizycznych przepływów żywności
- zwiększenie poziomu obsługi klienta i innowacji
- szczególna dbałość o ochronę środowiska
- polepszenie produktywności podmiotów gospodarczych współpracujących z centrum logistycznym
- posiadanie odpowiednich struktur kosztów operacyjnych (na przykład ubezpieczeń), będących wynikiem efektu skali.

Centra logistyczne przeprowadzają odpowiedni przepływ produktów żywnościowych, dzięki któremu możliwe jest rzetelne dostarczenie towaru jego finalnym klientom przy zachowaniu minimalizacji kosztów i gromadzeniu zapasów, jak i zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Działania takie mogą mieć miejsce poprzez zastosowanie w centrach logistycznych nowoczesnych technologii, takich jak systemy informatyczne. To właśnie one wspierają odpowiedni przepływ informacji, konieczny do sprawnego transferu produktów żywnościowych. Zadania, jakie pełnią centra logistyczne, umożliwiają określenie zakresu wspomagania informatycznego przepływu produktów żywnościowych w poszczególnych obszarach, wśród których wyróżnia się:
- działalność magazynową
- działania w zakresie zamówień i opakowań
- działalność terminalową
- działania w zakresie usług pomocniczych.

W pierwszym wymienionym obszarze, magazynowym, pomoc informatyczna winna w szczególności dotyczyć zarządzania magazynami, wykonania funkcji takich jak komplementacja, wybór metod magazynowania, przechowywanie i przeładunek, dodatkowo rozpoznanie i analiza stanów magazynowych.

 

Artykuł zawiera 14820 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 10 wrzesień 2019 12:27
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe