Zaloguj się

Modele niezawodnościowe w transporcie

Polecamy! Modele niezawodnościowe w transporcie

Początkowo badania niezawodnościowe w kolejnictwie skupiały się na pojazdach. Już w 1979 roku wskazywane było zapotrzebowanie na badanie uszkodzeń silników trakcyjnych pojazdów elektrycznych. Obok badań nad modelami matematycznymi prowadzono analizy danych eksploatacyjnych na temat uszkodzeń. Te prace zawężały się do analizy statystycznej i wnioskowania na jej podstawie.

Pojazdy szynowe składają się z układów, zespołów, podzespołów itd., które mogą ulec uszkodzeniu, powodując przejście całego pojazdu do stanu niezdatności. Analizując ich niezawodność przeprowadza się zatem dekompozycję w celu dokładniejszego opracowania modeli. Podobne podejście spotyka się również dla pojazdów innych gałęzi transportu, np. dla pojazdów samochodowych.
Badania eksploatacyjne uszkadzalności pojazdów wykorzystywane są między innymi do określania optymalnych okresów międzyprzeglądowych i międzynaprawczych. W [46] wykorzystywano tzw. współczynnik dotrwania, który można utożsamić z funkcją niezawodności, do wyznaczenia najlepszych okresów do kolejnych napraw rewizyjnych i głównych. W innych opracowaniach zwracano uwagę na zróżnicowanie okresów do uszkodzeń dla różnych elementów pojazdów szynowych oraz konsekwencje eksploatacyjne i ekonomiczne.

Niezawodność systemu
W modelowaniu niezawodności systemów technicznych ważną rolę odgrywają modele oparte na grafach stanów - przejść. Podstawowymi narzędziami matematycznymi stosowanymi do opisania takich modeli są:
- procesy Markowa,
- procesy semi-Markowa.

Markowski model uwzględniający koszty wykorzystano w badaniach problematyki obsług profilaktycznych mostów w Holandii. Autorzy definiują stany niezawodnościowe stopniem uszkodzeń oraz oceną struktury.
Autorzy w opracowaniu korzystali z bazy danych na temat przeglądów mostów w Holandii, która w wersji elektronicznej prowadzona jest od 1985 roku. W celu badania kosztów wprowadzono dwa modele. W pierwszym przyjęto, że uszkodzenie wykrywane jest niezwłocznie po wystąpieniu, bez przeprowadzenia inspekcji. W drugim założono, że uszkodzenia wykrywane są podczas następnej inspekcji.
Autorzy w [3] rozpatrują analizę niezawodności elementów urządzeń sterowania ruchem kolejowym w aspekcie bezpiecznych błędów. Praca koncentruje się na analizie niezawodnościowej (i nieznacznie bezpieczeństwa) węzła ze specjalnymi mikrokomputerami obliczeniowymi, zwanymi transputerami. Do tego celu opracowano dziewięciostanowy model Markowa.

 

Artykuł zawiera 32140 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 16 październik 2019 16:00
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe