Zaloguj się

Zarządzanie logistyczne odpadami medycznymi

  •  Jadwiga Suchecka, Klaudia Twardowska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zarządzanie logistyczne odpadami medycznymi

Opieka zdrowotna, jak i samo zdrowie poruszane w tematyce ekonomicznej, można rozpatrywać jako jeden z istniejących problemów ekonomicznych. Zdrowie zalicza się do tej grupy ze względu na dostępność do dóbr i usług zdrowotnych, konsumpcji, procesów produkcji i wymiany, natomiast sama opieka zdrowotna dotyka systemu funkcjonowania oraz finansowania świadczeń zdrowotnych. System zdrowia w układzie ekonomicznym ma za zadanie zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego, zabezpieczenie odpowiedniego stanu zdrowia publicznego, rozsądne gospodarowanie zasobami, jak również dbanie o zrównoważony rozwój w aspekcie środowiskowym, społecznym i ekonomicznym.

Współczesne systemy ochrony zdrowia spotykają się z wieloma wyzwaniami powstałymi dla ich sprawnego funkcjonowania. Zalicza się do nich m.in.: ograniczenie kosztów samego funkcjonowania systemu zdrowotnego, akomodację działań podmiotów z sektora ochrony zdrowia do nieustannie zmieniających się potrzeb zdrowotnych pacjentów, adaptację odpowiednich rozwiązań problemów zdrowotnych do rozwoju gospodarki i sektora zdrowia, jak również alokację zasobów powstałych podczas realizowania zadań ochrony służby zdrowia, w tym logistycznego zarządzania odpadami medycznymi.

Zarządzanie odpadami medycznymi - definicje, cele, znaczenie
W ciągu kilku ostatnich dekad aktywność ludzka, jak również zmieniający się styl życia oraz konsumpcja, zaowocowały bardzo dużymi ilościami różnego typu odpadów. Odpady te mają wpływ na poziom życia ludzkiego i jego dalszą egzystencję, jak również na środowisko naturalne. W konsekwencji takich działań, w dwóch ostatnich dekadach życie publiczne zaczęło częściej przyglądać się problemom odpadów medycznych oraz systemowi ich zarządzania. W początkowej fazie dbano bardziej o środowisko i system odnowy tego środowiska, jednakże z czasem zauważono potrzebę stworzenia przemyślanej koncepcji logistycznego zarządzania odpadami medycznymi ze względu na zdrowie ludzkie.
Większość podmiotów działających na rynku ochrony zdrowia, starając się sprostać zwiększającym się wymogom jakościowym względem odpowiedniego dostarczenia służbom zdrowia środków medycznych, jak również pozbywania się powstających w procesie ich zużycia odpadów medycznych, korzysta z najnowszych metod zarządzania logistycznego. Podyktowane jest to stale rosnącą konkurencją pod względem jakościowym oraz zwiększonymi kosztami, które mają miejsce we właściwie skoordynowanych procesach zarządzania logistycznego.
Zarządzanie logistyczne, można rozumieć jako konsekwencję procesowego podejścia do istnienia danej organizacji. Natomiast zasadność zarządzania logistycznego oznacza obecność procesów logistycznych mających miejsce w przypadku: rozlokowania, przepływu i stanu jego części składowych. Dodatkowo istotne jest, aby procesy logistyczne były skoordynowane ze sobą, jak również z pozostałymi procesami zachodzącymi w całej organizacji.
Logistyka w ujęciu funkcjonalnym może posiadać szereg wyspecjalizowanych w zakresie służby zdrowia podzespołów logistycznych, w skład których wchodzą: logistyka szpitalna, logistyka produkcyjna, logistyka gromadzenia odpadów medycznych, logistyka ich przetwarzania oraz logistyka utrzymania określonych systemów funkcjonowania szpitali.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 11 grudzień 2019 12:42
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe