Zaloguj się

Logistyka przyszłości - cz. 1 - Rewolucja przemysłowa

Polecamy! Logistyka przyszłości - cz. 1 - Rewolucja przemysłowa

Z jakimi wyzwaniami obecnie zmaga się logistyka w kanale e-commerce? W jakich kierunkach będzie się rozwijać ekonomia współdzielenia dla łańcuchów dostaw, aby móc sprostać wysokim wymaganiom zrównoważonego rozwoju? Odpowiedzi na te pytania szukaj w raporcie "Logistyka przyszłości" przygotowanym przez ekspertów z Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Firmy logistyczne stoją obecnie w obliczu bezprecedensowych zmian. W miarę jak cyfryzacja nabiera tempa, a oczekiwania klientów ewoluują, biznes musi dotrzymać im kroku, aby utrzymać się na fali. Nowe technologie umożliwiają większą wydajność i współpracę wychodzącą poza dotychczasowe schematy. Jednak dużym wyzwaniem dla firm nie jest sama technologia. Największą trudnością jest umiejętność prawidłowego zarządzania skutkami rewolucji przemysłowej 4.0 i jak najlepsze wykorzystanie nowych możliwości, jakie oferuje nam ta koncepcja.

Rewolucja przemysłowa
Łańcuch dostaw 4.0. Internet Rzeczy
Czwarta rewolucja przemysłowa to nowa era, która daje ilościowy i jakościowy skok w organizacji i zarządzaniu łańcuchami wartości. Ten nowy etap w branży jest poświęcony większej automatyzacji, łączności i globalizacji. Dziś widzimy, że wzajemne powiązania między różnymi obszarami, takimi jak produkty, procesy i modele biznesowe, przeniknęły do świata przemysłowego, wprowadzając Internet rzeczy, analizy Big Data i sztuczną inteligencję. Są to postępy technologiczne, które pozwalają nam zoptymalizować procesy produkcyjne, ich nadzór i integrację z innymi procesami, w tym również logistycznymi.
Żyjemy w rewolucji przemysłowej, która polega na połączeniu fizycznych i cyfrowych wymiarów, sprzyjając prezentacji informacji w zrozumiałym formacie dla wszystkich uczestników procesu, promując tym samym lepszą współpracę i wymianę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybszą reakcję. Rozwiązania Industry 4.0 zapewniają firmom lepszy wgląd, kontrolę i widoczność danych w całym łańcuchu dostaw. Wykorzystując możliwości technologiczne, firmy mogą dostarczać produkty i usługi na rynek szybciej, taniej i w lepszej jakości, aby uzyskać przewagę nad mniej wydajnymi konkurentami.

Internet Rzeczy w służbie logistyki
Technologia IoT ma charakter horyzontalny. To oznacza, że może być wykorzystywana w wielu różnych branżach i rozwiązaniach biznesowych. Dodatkowo, w ramach każdej branży systemy IoT mogą występować na różnych etapach łańcucha dostaw, tworząc ekosystemy rozwiązań, przenikających poszczególne segmenty rynku. Niemniej niektóre branże będą znacznie silniej uzależnione od systemów Internetu Rzeczy i na nich powinny skupić się działania wspierające rozwój rynku IoT.
Według danych dotyczących rynku globalnego liderami wzrostów i wolumenu wydatków w obszarze IoT są: rynek konsumencki, branża logistyczna i transportowa oraz przemysł. Ze wszystkich branż, które najbardziej inwestują w technologię IoT, jedynie branża handlowa nie podjęła dotychczas wyzwania szerokiej adopcji systemów IoT (pomimo tego, że jest na 6 miejscu pod względem wydatków na tę technologię). Jest to zapewne związane z brakiem wystarczająco przekonujących scenariuszy monetyzacji tych inwestycji. Przy milionach towarów przechowywanych w magazynach i codziennie przesyłanych danych w czasie rzeczywistym - co wymaga pełnego monitoringu - nie jest zaskoczeniem, że to właśnie systemy transportowologistyczne i koncepcja IoT idealnie pasują do siebie. Technologie IoT mogą w sensowny sposób połączyć różne aktywa w ramach łańcucha dostaw, a następnie umożliwić analizę danych wygenerowanych z tych połączeń, co z kolei pozwala zwiększać ogólną efektywność operacyjną przedsiębiorstw.

Rozdział 1: "Rewolucja przemysłowa" jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Cały raport jest dostępny na stronie: https://raport.ilim.poznan.pl

Logistyka przyszłości - cz. 2 - Trendy technologiczne

Ostatnio zmieniany w czwartek, 15 październik 2020 18:18
Zaloguj się by skomentować