Zaloguj się

Raport Cushman & Wakefield - Marketbeat Polska - I kwartał 2021 roku

Polecamy! Raport Cushman & Wakefield - Marketbeat Polska - I kwartał 2021 roku Ilustracja: Cushman & Wakefield

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała I kwartał 2021 roku na polskim rynku nieruchomości magazynowych. Pomimo pandemii COVID-19, popyt na rynku magazynowym osiągnął rekordowy poziom 1,6 mln m kw. Najwięcej transakcji zawarto na rynkach Poznania, w regionie Warszawy, na Górnym Śląsku oraz w Polsce Centralnej.

Całkowity popyt w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku osiągnął rekordowy poziom 1,6 mln m kw., co stanowi wzrost o 70% r/r. Popyt netto, na który składają się nowe umowy i ekspansje, wyniósł 1,1 miliona m kw., tj. 71% wolumenu transakcji najmu, a pozostałe 29% stanowiły przedłużenia umów. Najwięcej transakcji zawarto na rynkach Poznania (23% całkowitego popytu), w regionie Warszawy (19%), na Górnym Śląsku (17%) oraz w Polsce Centralnej (14%). W strukturze branżowej popytu nadal największy udział mają firmy z branży logistycznej (30% całkowitego popytu) i handlowej / FMCG (21%), przy czym rośnie aktywność firm produkcyjnych (13%) i motoryzacyjnych (11%). W warunkach zachwianej struktury globalnej sieci logistycznej wiele firm zmienia strategię zarządzania zapasami, dywersyfikując źródła dostaw i zwiększając powierzchnię magazynową celem utrzymania wyższego poziomu zapasów o charakterze strategicznym.

- Głównym źródłem wysokiego popytu na powierzchnie magazynowe w Polsce pozostaje dynamiczny rozwój sektora e-commerce. Aktywne na rynku są zarówno globalne platformy e-handlu jak Amazon i Zalando, sklepy internetowe, operatorzy logistyczni i firmy kurierskie, a także liderzy handlu detalicznego rozwijający strategię sprzedaży wielokanałowej dotyczącą różnych kategorii produktowych m.in. odzieży, art. wyposażenia wnętrz/mebli, AGD i elektroniki, FMCG, kosmetyków czy też art. spożywczych. W związku z powyższym najemcy aktywnie modyfikują swoją sieć dystrybucji i zwiększają zaplecze magazynowe, zarówno w pobliżu centralnych stref aglomeracyjnych celem usprawniania logistyki "ostatniej mili", lecz również inwestują w regionalne centra przeładunkowe, projekty typu cross-dock oraz duże projekty logistyczne typu BTS dedykowane logistyce transgranicznej - mówi Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield.

Wolumen powierzchni niewynajętej pozostał na stabilnym poziomie, pomimo wysokiej skali podaży
Pod koniec I kwartału 2021 roku na rynku magazynowym dostępne do wynajęcia było ok. 1,41 mln m kw., co stanowiło 6,5% całkowitej podaży powierzchni magazynowej w Polsce. Pomimo wysokiej skali podaży wolumen powierzchni niewynajętej pozostał na stabilnym poziomie, natomiast wskaźnik pustostanów uległ dalszemu obniżeniu o 0,3 pp. w ujęciu kwartalnym i o 0,9 p. w ujęciu rocznym. Czynsze bazowe wahają się od 2,50-3,80 €/m kw. /miesiąc w przypadku obiektów typu BIG-BOX do 4,00-5,25 €/m kw./miesiąc w przypadku obiektów typu SBU (Small Business Units) w obszarach miejskich na kluczowych rynkach.

Dalszy wzrost aktywności deweloperskiej
W pierwszym kwartale 2021 roku deweloperzy ukończyli prawie 750 000 m kw. powierzchni magazynowej, a całkowite jej zasoby wzrosły do poziomu 21,5 mln m kw. Spośród 36 ukończonych projektów do największych należały: drugi etap inwestycji BTS dla EURO-net w Prologis Park Janki, projekty dla BBK SA i DPD w ramach Panattoni Park Gdańsk Airport, a także inwestycja Panattoni BTS Czeladź dla firmy 4F i projekt BTS dla Polomarket w 7R Park Tczew.
Wysoki popyt generuje dalszy wzrost aktywności deweloperskiej. W I kw. 2021 roku rozpoczęto budowę 1,2 mln m kw. powierzchni magazynowej, a całkowity wolumen inwestycji w budowie osiągnął poziom 2,47 mln m kw. Wzrosła liczba inwestycji realizowanych w regionie Poznania i Polski Centralnej, a także na rynku Polski Zachodniej, gdzie oprócz pozostającego w budowie centrum logistycznego realizowane są kolejny etapy projektów logistycznych w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i w Zgorzelcu, powiązane z rozwojem logistyki transgranicznej i operacjami dla e-commerce. Na rynkach warszawskim oraz górnośląskim widoczny jest spadek aktywności deweloperskiej, co wynika z wysokiej skali podaży odnotowanej w zeszłym roku i przejściowego stanu nadpodaży widocznego na tych rynkach obecnie. Biorąc pod uwagę pozostałe rynki regionalne, znaczący, ponad 10%, wzrost zasobów powierzchni magazynowej spodziewany jest na rynkach Trójmiasta, Szczecina i Lublina, natomiast wzrost aktywności deweloperskiej oczekiwany jest także na rynku bydgosko-toruńskim. Na mapie inwestycji magazynowych znajdują się także rynki wschodzące jak Olsztyn i Kalisz, a wkrótce powinny dołączyć do tej grupy Wałbrzych i Siedlce. Według stanu na koniec 1 kw. 2021 roku, ponad 70% wolumenu inwestycji w budowie zostało zabezpieczone umowami typu pre-let, co oznacza wzrost tego wskaźnika o ok. 20 pp. w porównaniu do stanu sprzed roku.

- W kolejnych miesiącach 2021 roku spodziewamy się kontynuacji wysokiej aktywności zarówno po stronie popytowej jak i podażowej. Wśród czynników sprzyjających rozwojowi rynku magazynowego wymienić można dalszy wzrost e-commerce, rozwój systemu dróg ekspresowych i autostrad umożliwiający dywersyfikację geograficzną sieci logistycznej, a także napływ inwestycji zagranicznych do Polski w związku z potrzebą zabezpieczenia ciągłości procesów produkcji w Europie (nearshoring). Nadal obserwować będziemy wysokie zapotrzebowanie na aktywa logistyczne ze strony zagranicznych funduszy inwestycyjnych - mówi Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Regionie CEE, Cushman & Wakefield.

Cały Raport jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Raport pochodzi ze strony: https://media.pl.cushmanwakefield.com.pl

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 28 maj 2021 12:47
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe