Zaloguj się

W jaki sposób działa system monitoringu GPS?

Polecamy! W jaki sposób działa system monitoringu GPS? Fot.: https://unsplash.com

System monitoringu GPS z każdym rokiem zyskuje na popularności. Nie każda osoba jednak wie, w jaki dokładnie sposób funkcjonuje to narzędzie. Postanowiliśmy zatem przybliżyć meandry tego zagadnienia w niniejszym artykule!

Podstawy działania
System śledzenia GPS wykorzystuje sieć Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS). Ta obejmuje szereg satelitów, które wykorzystują sygnały mikrofalowe przesyłane do urządzeń GPS w celu uzyskania informacji o lokalizacji, prędkości pojazdu, czasie i kierunku. Tak więc monitoring może potencjalnie dostarczać zarówno danych nawigacyjnych w czasie rzeczywistym, jak i archiwalnych podczas każdego rodzaju podróży.
Śledzenie w czasie rzeczywistym jest również szczególnie przydatne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ pozwala właścicielom pojazdów określić dokładną lokalizację pojazdu w dowolnym momencie. Aktywne śledzenie w pojeździe może wtedy pomóc policji w ustaleniu, gdzie pojazd został zabrany, jeśli dokonano na nim kradzieży.

Śledzenie telefonu komórkowego/komputera pokładowego
Obecnie urządzenia do komunikacji mobilnej stają się coraz bardziej zaawansowane i oferują coś więcej niż tylko możliwość prowadzenia rozmowy. Śledzenie GPS telefonu komórkowego to przykład postępu w tej materii.
Wszystkie telefony komórkowe stale nadają sygnał radiowy, nawet gdy nie prowadzimy za pomocy nich rozmowy. Firmy telefoniczne od wielu lat są w stanie oszacować lokalizację telefonu komórkowego, korzystając z informacji triangulacyjnych z wież odbierających sygnał. Jednak wprowadzenie technologii GPS do telefonów komórkowych pozwoliło na znacznie precyzyjniejsze szacowanie tych pomiarów.

Źródło: https://www.verizonconnect.com/pl/

Technologia lokalizacji opiera się na pomiarze poziomów mocy i wzorców anteny i wykorzystuje koncepcję, że telefon komórkowy zawsze komunikuje się bezprzewodowo z jedną z najbliższych stacji bazowych. Zaawansowane systemy określają sektor, w którym znajduje się telefon komórkowy i z grubsza szacują również odległość do stacji bazowej. Dalsze przybliżenie można osiągnąć przez interpolację sygnałów między sąsiednimi wieżami antenowymi. Kwalifikowane usługi mogą osiągnąć dokładność do 50 metrów na obszarach miejskich, gdzie ruch komórkowy i gęstość wież antenowych (stacji bazowych) jest wystarczająco duża. Obszary wiejskie i opustoszałe mogą widzieć kilometry między stacjami bazowymi, a zatem określać lokalizacje mniej dokładnie.

System lokalizacji oparty na sieci
Techniki sieciowe wykorzystują infrastrukturę sieciową dostawcy usług do identyfikacji lokalizacji telefonu i komputera w pojeździe. Zaletą technik opartych na sieci jest to, że można je wdrażać w sposób nieinwazyjny, bez negatywnego wpływu na urządzenia.
Dokładność technik opartych na sieci jest różna, przy czym identyfikacja komórek jest najmniej dokładna, a triangulacja – najdokładniejsza. Wiele czynników jest zależnych od koncentracji stacji bazowych, przy czym środowiska miejskie osiągają najwyższą możliwą dokładność.

Podsumowanie
Mamy nadzieję, że udało nam się przedstawić, chociaż część zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu monitoringu GPS. Pozwoli to osobom zainteresowanym na bardziej szczegółowe zaznajomienie się z tą technologią i ewentualne samodzielne jej wykorzystanie w przyszłości!

Ostatnio zmieniany w piątek, 02 lipiec 2021 12:04
Zaloguj się by skomentować