Zaloguj się

Nowoczesne rozwiązania w TSL

  •  Maciej Maroszyk dyrektor operacyjny w TC Kancelaria Prawna
  • Kategoria: Logistyka

Branża TSL starą technologię coraz częściej zamienia na nowoczesne urządzenia oraz oprogramowania – takie jak sztuczna inteligencja, robotyka i zaawansowane systemy GPS. Optymalizują one koszty procesów oraz podejmowane działania, co zwiększa dochodowość firm i usprawnia przewozy oraz dostawy.

Postęp technologiczny to przyszłość wielu branż – także transportu, spedycji i logistyki. Jakie rozwiązania najczęściej wykorzystuje branża TSL? Odpowiadamy!

Telematyka

Firmy z branży TSL nie mogą obejść się bez technologii telematycznej oraz opartym na niej GPS. System ten pozwala na zbieranie w jednym miejscu wielu różnych danych. Umożliwia to systematyczną kontrolę pokonywanych tras, zasobów oraz optymalne i ekonomiczne zarządzanie dostępną flotą od strony administracyjnej i organizacyjnej. Dzięki możliwości kompatybilnego połączenia wielu programów system telematyczny pozwala jednocześnie na obsługę klientów, zarządzanie tachografami cyfrowymi oraz stały kontakt z kierowcą – nawet w sytuacji kryzysowej.

Co więcej, za pomocą tego systemu łatwo przydzielimy zadanie dostępnym na danym terenie kierowcom, unikając błędów w organizacji przewozów. A w razie pojawienia się wątpliwości, dane zbierane przez system – także informacji z GPS oraz wbudowanych kamer w pojazdach – będą mogły stanowić materiał dowodowy umożliwiający udowodnienie dokonania przewozu oraz wypełnienia zlecenia przez danego kierowcę.

A pamiętajmy, że to bardzo istotny element obrony zwłaszcza w przypadku sporów dotyczących opłat drogowych.

Wdrażanie e-faktur i e-CMR

Prowadzenie technologicznie rozwiniętego biznesu w branży transportu, logistyki i spedycji obejmuje również kwestie elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Chodzi tu o szersze wdrażanie e-faktur i e-CMR. To pierwsze narzędzie, choć jego wprowadzenie wciąż jest opóźniane, rozwiązałoby problem zwiększonego generowania obiegu dokumentów papierowych oraz pojawiania się ich falsyfikatów. Bez identyfikatora i rejestracji w systemie, dana faktura po prostu by nie istniała. Sam proces fakturowania stałby się znacząco sprawniejszy, a także bardzo przydatny w razie pojawienia się sporu.

Równie ważne jest także wprowadzenie eCMR, czyli nowego narzędzia do łatwego prowadzenia dokumentacji transportowej. Przyśpiesza on wypełnianie dokumentacji CMR oraz umożliwia potwierdzenie zlecenia przewozowego za pomocą elektronicznego podpisu. System ten pozwala na stały dostęp do bieżących informacji, ograniczając problemy i błędy w dokumentacji, fraudy, opóźnienia płatności i idące za tym spory.

Nie bez znaczenia jest także aspekt ekologiczny, oznaczający znaczące ograniczenie ilości zużywanego papieru. System umożliwia także łatwe przechowywanie i katalogowanie dokumentacji w wersji online.

Sztuczna inteligencja a firmy transportowe

Sektor TSL coraz częściej wykorzystuje także AI, czyli sztuczną inteligencję. Już od okresu pandemii część przedsiębiorstw wprowadziło tę technologię do swoich systemów. W ówczesnym czasie sprzyjało to ograniczeniu kontaktów między ludźmi a tym samym optymalizowało wiele procesów.

Decyzja o wykorzystywaniu tak rozwiniętych rozwiązań motywowana była również częstymi, odnotowanymi przez firmy spedycyjne zmianami na stanowiskach spedytorskich. Sztuczna inteligencja może bowiem przejąć i wykonywać obowiązki brakujących pracowników, z czym mierzy się aktualnie spedycja, na przykład planując dopracowane harmonogramy przewozów podparte analizą ogromnej ilości danych.

Technologia AI, wraz z dopasowanym oprogramowaniem, umożliwia zmniejszenie kosztów i lepszą wydajność procesów przewozów, a co za tym idzie – redukcję śladu węglowego przez zmniejszenie ilości pustych przebiegów.

Warto wspomnieć, że sztuczna inteligencja nie ma określonego czasu pracy, w związku z czym możemy z niej cały czas korzystać. Pamiętajmy jednak, że nie jest ona w stanie całkowicie zastąpić spedytora. Ważna pozostaje kontrola specjalistów, sprawdzających wygenerowane przez system dane ze stanem faktycznym. Co więcej, budowanie relacji z klientami i kontrahentami nadal pozostaje wciąż domeną „czynnika ludzkiego”.

Automatyzacja procesów z wykorzystaniem robotów

W branży TSL, ze względu na rozwój technologii oraz niedobory kadrowe, coraz częstsze jest wykorzystanie rozwiązań opartych na robotyce. Przykładem może być częściowa albo warunkowa autonomiczność pojazdów, co oznacza, że poruszają się one samodzielnie – jednak jedynie w określonych okolicznościach, a kierowca wykorzystuje wspomagające jazdę systemy.

Producenci w dużej mierze zmierzają do pełnej autonomiczności, która polegałaby na samodzielnym poruszaniu się pojazdu, monitorując oraz reagując na wszelkie zmiany i utrudnienia na drodze – bez kierownicy. Czynnik ludzki ma wpływ jedynie na wytyczenie trasy.

Jest to podobny system do tego, który możemy spotkać w bezzałogowych taksówkach. Rozwój technologii nie dotyczy jedynie pojazdów osobowych, ale również ciężarowych i szynowych. Optymalizuje także procesy logistyczne za pomocą robotów magazynowych.

Obecnie firmy testują tzw. ekoszkielety, które wspomagają podnoszenie dużych wagowo ładunków, bez konieczności ingerencji pracowników, odciążając ich fizycznie. Warto także wspomnieć o robotach, które uczestniczą w realizacji zamówień paczkowych szwedzkiego giganta branży meblarskiej.

Nowe technologie to realny pomysł na wspieranie działań decyzyjnych w łańcuchu dostaw i optymalizację procesów logistycznych. Stanowią one rozwiązanie wielu problemów – takich jak między innymi braki kadrowe – z którymi od lat boryka się transport.

Żródło: TC Kancelaria Prawna

Zaloguj się by skomentować