Zaloguj się

Solaris publikuje Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2023

Firma Solaris Bus & Coach opublikowała Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2023. Dokument w przekrojowy sposób prezentuje nieustanne zaangażowanie firmy w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz etyki korporacyjnej. W Raporcie przedstawione zostały procesy przygotowujące producenta do realizacji ambitnego celu osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2045 roku.

Działania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzone przez Solarisa zostały docenione nagrodą Srebrny Listek ESG przyznawaną przez tygodnik „Polityka”. To wyróżnienie producent otrzymał już po raz czwarty. Tym razem głównym kryterium oceny było włączenie kwestii zrównoważonego rozwoju w strategię firmy.

Razem z Grupą CAF postawiliśmy przed sobą ambitny cel, jakim jest neutralność emisyjna w 2045, i nasze działania koncentrujemy na wypełnieniu tego zamierzenia. W 2023 roku zaangażowaliśmy zespoły z różnych obszarów firmy, aby wzmocnić nasze działania w obszarze zarządzania aspektami środowiskowymi i społecznymi, włączając je w bieżące procesy operacyjne i decyzyjne w organizacji. – wyjaśnia Agata Stańda, Członkini Zarządu Solaris Bus & Coach ds. Strategii, Transformacji i ESG.

Wśród najważniejszych aspektów przedstawionych w Raporcie zrównoważonego rozwoju firma wymienia działania niezbędne do realizacji Planu strategicznego 2026 Grupy CAF, w którym zrównoważony rozwój jest jednym z głównych filarów wzrostu. W 2023 roku został powołany Komitet Zrównoważonego Rozwoju Solarisa, przestrzeń do podejmowania decyzji, raportowania postępów w realizacji celów ESG, dyskusji i budowania wiedzy.

Osią Raportu jest pozytywny wpływ firmy Solaris na transformację transportu publicznego w Europie. Autobusy zero- i niskoemisyjne stanowiły w ubiegłym roku aż 82% wszystkich dostarczonych pojazdów, a ponad połowa z nich to modele bateryjne oraz wodorowe. W 2023 roku Solaris zajął po raz kolejny pozycję numer jeden na rynku bezemisyjnych autobusów miejskich w Europie. Ponadto firma uzyskała najlepszy wynik w technologii wodorowej – prawie co drugi autobus miejski napędzany wodorem w Europie został wprowadzony na rynek właśnie przez Solarisa, co dowodzi wiodącej roli w przekształcaniu mobilności miejskiej w kierunku zeroemisyjnej.

Solaris niezmiennie pozostaje zaangażowany w innowacje, projektując m.in. nowe rozwiązania w dziedzinie baterii. W 2023 r. w strukturach firmy utworzono dedykowane centrum kompetencji bateryjnych – Solaris Battery HUB. Struktura ta została powołana, aby kompleksowo zarządzać operacjami związanymi z bateriami czy takimi zagadnieniami jak prace nad wdrożeniem gospodarki o obiegu zamkniętym dla baterii litowo-jonowych.

W raporcie przedstawiono działania Solarisa na rzecz swoich pracowników. W 2023 roku firma skupiła się głównie na bezpieczeństwie i komforcie pracy, wdrażając szereg usprawnień procesowych w produkcji oraz inicjatyw BHP. Dodatkowo firma opracowała programy szkoleniowe, aby pomóc pracownikom w zdobywaniu nowych kwalifikacji, zidentyfikowanych jako kluczowe dla dalszego rozwoju pracowników i firmy.

W 2023 roku została także uruchomiona nowa wersja Wewnętrznego Systemu Zgłoszeniowego (dla sygnalistów), pozwalająca w bezpieczny i poufny sposób zgłaszać naruszenia prawa nie tylko pracowniczkom i pracownikom Solarisa, ale też osobom zatrudnionym w spółkach zależnych oraz podmiotom trzecim.

Na stronach Raportu zostały zebrane szczegółowe informacje, w tym statystyki dotyczące odpowiedzialnego zarządzania, zrównoważonej produkcji i produktu oraz odpowiedzialności firmy względem ludzi.

Cały raport dostępny jest tutaj: Solaris Raport zrównoważonego rozwoju 2023.

Źródło: Solaris

Ostatnio zmieniany w środa, 10 lipiec 2024 10:42
Zaloguj się by skomentować