Zaloguj się

Standardy EAN•UCC dla sektora agrochemicznego

  •  Oprac. Jerzy Majewski
  • Kategoria: Wieści z GS1
Przez kilka ostatnich lat EAN International z sukcesem promował, w ramach projektu CRISTAL, przechodzenie od standardów wewnętrznych i branżowych, (tj. standardów CEFIC) używanych w europejskim przemyśle środków ochrony roślin do standardów EAN•UCC. W tym samym czasie UCC pracowało z American Crop Protection Industry (RAPID Inc.), które wybrało kod UCC/EAN-128 jako standard przemysłowy. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat stosowania standardu EAN•UCC w przemyśle agrochemicznym: klik...
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe