Zaloguj się

WIEDZA

IWO - Indeks Współpracy Outsourcingowej

Od wielu lat podejmowane są próby doskonalenia przepisów prawa w zakresie gospodarczej współpracy sektora publicznego z prywatnym. Zapisy wielokrotnie nowelizowanej Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych - okazują się wciąż niewystarczające do zagwarantowania warunków zapewniających oczekiwany poziom jakościowy pozyskiwanych towarów/usług.