Zaloguj się

WIEDZA

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 2

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 1

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 3

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 4

1. Ilość i heterogeniczność usług cząstkowych.
Podkreślano już, że produkty hybrydowe charakteryzują się występowaniem kombinacji różnych usług cząstkowych. Im większy jest zakres i zróżnicowanie tych poszczególnych usług cząstkowych, tym wyższa jest kompleksowość wytworzenia pakietu usług.

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 1

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 2

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 3

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 4

Tło problemu, czyli uwarunkowania rynkowe
Jesteśmy współcześnie świadkami zasadniczych przemian w gospodarce, charakteryzujących się sukcesywnym wypieraniem klasycznych czynników: ziemia, surowce, praca i kapitał. Jednocześnie znaczenia nabiera konkurencja oparta na bazie ekskluzywnej wiedzy i kreatywnych idei. Do produkcji niekiedy pozornie prostych dóbr materialnych wykorzystuje się coraz więcej know-how, co widoczne jest chociażby na przykładzie zwykłej puszki do napojów, która wydaje się składać niemal wyłącznie z samej wiedzy, wyłączając z rozważań kawałek metalu i niezbędną do jej wytwarzania energię. Nic więc dziwnego, że wiele przedsiębiorstw decyduje się na zamianę swojej wiedzy w produkty. I tak, producenci stali zbywają Engineering-Know-how, przedsiębiorstwa produkujące maszyny utrzymują centra szkoleniowe dla potencjalnych i rzeczywistych nabywców, linie lotnicze wygospodarowują zyski nie tylko dzięki działalności przewozowej, lecz także poprzez eksploatację systemów rezerwacji biletów (a więc poprzez sprzedaż informacji), by wymienić tylko kilka prostych przykładów. Od producentów do klientów "płynie wiedza" nie tylko w postaci produktów, ponieważ na znaczeniu zyskują w coraz większym stopniu "produkty inteligentne", a więc takie, które przyczyniają się do wzrostu poziomu wiedzy u nabywców. Ze wzrostem udziału wiedzy w produktach pojawiają się nowe wyzwania i szanse dla szeroko rozumianego sektora usług (rysunek 1).