Zaloguj się

Automatyzacja z RFID

  •  Dariusz Gościniak
  • Kategoria: Logistyka

W 2004 roku firma SAP wprowadziła na rynek pierwsze rozwiązanie pakietowe w zakresie układów identyfikacji radiowej (RFID - Radio Frequency Identification) dla procesów zarządzania łańcuchem dostaw, które można wykorzystywać m.in. w magazynach czy centrach dystrybucyjnych. Jako jeden z liderów w rozwoju technologii RFID, SAP dostarcza pierwsze w swoim rodzaju, zbudowane od podstaw rozwiązanie, które ułatwi przedsiębiorstwom zarządzanie odczytem danych oraz ich zapisem na nośnikach RFID, czyli tzw. tagach.

Wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas projektów realizowanych we współpracy z takimi firmami jak Procter & Gamble i METRO Group, jak również w trakcie wieloletnich badań nad technologiami RFID oraz dzięki zaangażowaniu w tworzenie standardów identyfikacji radiowej, SAP zaprojektował technologię, która zmieni oblicze zarządzania łańcuchem dostaw w handlu detalicznym oraz przemyśle dóbr konsumpcyjnych. Przedsiębiorstwa mogą teraz przetwarzać dane pozyskane za pomocą nośników RFID w konkretnych procesach biznesowych i zintegrować funkcjonalność systemów ERP i SCM z aplikacjami opartymi na technologii RFID. Przykłady dotyczą etapów pakowania i rozpakowywania, magazynowania, wysyłki, odbioru oraz śledzenia i sterowania w obrębie całego łańcucha dostaw.

Rozwiązanie RFID bazuje na technologii Java i łączy w jeden pakiet takie rozwiązania SAP jak: Auto-ID Infrastructure, SAP Event Management (SAP EM - Zarządzanie zdarzeniami), będące komponentem mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM - Zarządzanie łańcuchem dostaw) oraz SAP Enterprise Portal (SAP EP - Portal korporacyjny), który jest komponentem SAP NetWeaver - platformy integracyjnej i aplikacyjnej.

Rozwiązanie SAP RFID jest oparte na SAP Web Application Server (SAP Web AS), który jest częścią platformy technologicznej SAP NetWeaver zapewniającej płynną integrację zarówno ze środowiskiem SAP, jak i innymi środowiskami IT. To nowe pakietowe rozwiązanie zaprojektowano w sposób umożliwiający zarządzanie oraz przekazywanie danych pozyskanych z układów identyfikacji radiowej i przystosowanie do wykorzystywania repozytorium wiedzy gospodarczej w celu automatyzacji procesów biznesowych, które wykorzystują technologię RFID. Integracja rozwiązania SAP RFID z istniejącym środowiskiem IT może odbywać się za pomocą konektorów automatycznej identyfikacji (AutoID connectors) dla SAP R/3. Dotyczy to wersji 4.6C lub wyższych oraz mySAP ERP. Firma SAP i jej partnerzy w zakresie technologii i konsultingu służą pomocą w tworzeniu rozwiązań typu RFID dostosowanych ściśle do wymagań konkretnego klienta. Rozwiązania te ułatwiają tworzenie przypadku biznesowego, integrację infrastruktury sprzętowej RFID, opracowanie koncepcji biznesowych rozwiązania oraz projektów wdrożeniowych. Koncepcja automatycznej identyfikacji stworzona przez firmę SAP umożliwia zarządzanie systemami automatycznej identyfikacji (AutoID), do których zaliczane są układy identyfikacji radiowej, kody kreskowe oraz czujniki.

Jest to solidna infrastruktura przedsiębiorstwa dla technologii RFID, która umożliwia praktyczne wykorzystanie danych RFID w większej liczbie procesów i aplikacji niż w przypadku innych, pojedynczych rozwiązań dostępnych na rynku. W momencie, gdy przedsiębiorstwo realizuje programy powiązane z technologią RFID, zorientowane na poprawę procesów biznesowych, konieczne staje się zorganizowanie całościowej infrastruktury RFID, która będzie obsługiwała całą firmę.

SAP prowadzi badania w obszarze RFID od roku 1998 i w tym czasie bez wątpienia dyktował tempo rozwoju technologii układów identyfikacji radiowej (RFID). Wspierał także formułowanie standardów funkcjonujących w przemyśle zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi przez EPC Global. Firma SAP była pierwszym sponsorem z branży oprogramowania dla przedsiębiorstw, wspierającym organizację Auto ID Center, poprzedniczkę EPC Global, która kierowała rozwojem standardów dla elektronicznych kodów produktu (EPC) z wykorzystaniem technologii RFID.

Od marca 2003 roku, w ramach Rady Klientów RFID (RFID Customer Council), SAP ściśle współpracował z ponad 20. przedsiębiorstwami z branży dóbr konsumpcyjnych, przemysłu farmaceutycznego oraz handlu detalicznego. Rada ułatwiła firmie SAP zdefiniowanie oraz rozwój pakietowego rozwiązania RFID, identyfikację kluczowych użytkowników końcowych oraz ich wymagań i priorytetów biznesowych, a także zrozumienie procesów biznesowych wykorzystujących technologię nowej generacji, jaką jest technologia RFID. Wszystko to w znacznym stopniu przyczyniło się do zwrotu z inwestycji poczynionych na rzecz technologii układów identyfikacji radiowej (RFID).

RFID umożliwia realizację procesów biznesowych

Najlepszym przykładem wykorzystania technologii układów identyfikacji radiowej RFID przez firmę SAP w praktyce jest program koncernu METRO Group pod nazwą Future Store Initiative, którego głównym sponsorem była właśnie firma SAP. Razem z koncernem METRO Group, firmą Intel oraz ponad 40. partnerami technologicznymi, firma SAP rozpoczęła implementację najnowocześniejszej technologii dla detalistów uczestniczących w projekcie Future Store koncernu METRO Group, którego inauguracja odbyła się 28 kwietnia 2003 roku w niemieckim mieście Rheinberg. Blisko dwa tysiące produktów sprzedawanych w ramach projektu Future Store posiadało nośniki RFID, które odgrywają kluczową rolę w śledzeniu i sterowaniu pozycjami. Zastosowane w projekcie układy identyfikacji radiowej tworzą łańcuch dostaw bardziej wydajniejszym i plastycznym. Wszystkie procesy łańcucha rozpoczynają się w centrum dystrybucji zlokalizowanym w Essen, a kończą w konkretnym sklepie. Metkami oznaczono poszczególne towary, a także skrzynki i palety.

Magazyn ,,The Wall Street Journal Europe" przyznał SAP jedną ze swych dorocznych nagród European Innovation Awards. Firma SAP otrzymała tę nagrodę za rolę, jaką odegrała w tworzeniu projektu Future Store Initiative dla METRO Group. W tym projekcie firma SAP odpowiadała za architekturę oprogramowania oraz za interfejs pomiędzy systemami pozyskiwania danych i systemami zewnętrznymi, a to dzięki wykorzystaniu Auto-ID Infrastructure. Śledzenie i sterowanie danymi jest możliwe dzięki spójnej integracji danych RFID z aplikacją SAP Event Management. Pracownicy koncernu METRO Group odpowiedzialni za projekt Future Store mają dostęp do danych poprzez platformę SAP Enterprise Portal. Jednocześnie mogą oni analizować dane wykorzystując rozwiązanie SAP Business Information Warehouse (SAP BW - Hurtownia danych).

Firma SAP razem z koncernem Procter&Gamble realizuje również inny projekt wykorzystujący technologię układów identyfikacji radiowej RFID. Zarówno SAP, jak i koncern P&G doceniają ogromne znaczenie technologii RFID i jej znaczenie dla procesów integracji łańcucha dostaw. Ze względu na wspólne cele i wiarę w doniosłość przedsięwzięcia, jakim jest rozwój technologii RFID, SAP wraz z P&G uczestniczy w pilotowym projekcie opartym na rozwiązaniach SAP, zdobywając wiedzę o tym, jak technologia RFID może usprawnić integrację łańcucha dostaw oraz co jest potrzebne, by zapewnić jej sukces na rynku.

Pakietowe rozwiązanie w zakresie układów identyfikacji radiowej opracowane przez SAP łączy wirtualny świat danych z rzeczywistym, codziennym światem towarów identyfikowanych za pomocą najnowocześniejszej technologii RFID. Poprzez ciągłe dostarczanie dokładnych, rzeczywistych i aktualnych danych oraz informacji rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorstwom zamknięcie pętli obejmującej pozyskiwanie danych, ich konwersję na konkretne informacje oraz automatyzację wszystkich zintegrowanych transakcji i procesów. Takie rozwiązanie pomoże przedsiębiorstwom w stworzeniu jeszcze bardziej inteligentnych i podatnych na zmiany procesów biznesowych, które będą realizowały wizję sieci logistycznych nowej generacji.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe