logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Audyt logistyczny w procesach gospodarczych - cz. 2

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Audyt logistyczny jest narzędziem regularnej i systematycznej weryfikacji działalności logistycznej w kategoriach kosztów. Koszty logistyczne stanowią nierzadko nawet 40 - 60% udziału całkowitych kosztów wytworzenia produktu. Prawidłowe zdefiniowanie, a następnie pomiar całkowitych kosztów logistycznych, otwiera drogę do praktycznych zastosowań rachunku efektywności systemów wsparcia logistycznego oraz optymalizacyjnego rachunku trade off procesów logistycznych.

Możliwość przeprowadzenia tego rodzaju rachunku ekonomicznego jest podstawą do kształtowania ascetycznych zachowań na wysoce konkurencyjnym rynku. Wszelkie działania auditingowe w obrębie rachunku kosztów logistycznych sprowadzają się do weryfikacji poprawności prowadzenia tego rodzaju rachunku. Wydaje się, iż podstawowym problemem w poruszanym obszarze zagadnień jest problem identyfikacji sensu stricto kosztów logistyki. Literatura przedmiotu, jak również praktyka gospodarcza wskazują na bardzo zróżnicowane i niestety nie zawsze merytorycznie poprawne podejście do zagadnień związanych z rachunkiem kosztów logistycznych. Właściwe funkcjonowanie łańcuchów dostaw jest kluczowym zagadnieniem przedsiębiorstw poszukujących przewagi konkurencyjnej. Zaopatrzenie jest tym obszarem działalności gospodarczej, która w zasadniczy sposób wpływa na efektywność całego łańcucha dostaw. Audyt logistyczny w obszarze zaopatrzenia jest więc niezwykle istotnym zakresem działań auditingowych. Proces przeprowadzenia audytu logistycznego w obszarze zaopatrzenia wiąże się z wieloetapowym zakresem działań audytowych. Do głównych obszarów auditingu zaopatrzenia zaliczyć należy:
- weryfikację procesu planowania potrzeb materiałowych
- badanie oceny wyboru dostawcy
- ocenę i badanie stosowanych technik, metod i narzędzi w organizacji dostaw zaopatrzeniowych.

Punktem wyjścia działań auditingowych w sferze zaopatrzenia jest badanie (weryfikacja) ujawnianego na rynku popytu na wyroby lub usługi finalne, określanego mianem popytu pierwotnego lub niezależnego. Ten rodzaj popytu stanowi podstawę do ustalenia popytu zależnego lub wtórnego. Celem audytu w tym zakresie jest ustalenie poprawności stosowanych metod szacowania zarówno popytu pierwotnego jak i wtórnego, szacowanie poprawności wyników otrzymanych z zastosowania odpowiednich metod. Celem audytu zaopatrzenia w sferze planowania potrzeb materiałowych jest również badanie sprawności całego systemu informacji w sferze planowania potrzeb materiałowych, a więc między innymi zakres i poprawność przepływu informacji pomiędzy jednostkami produkcyjnymi, magazynami (wyrobów gotowych, surowców) a jednostkami zajmującymi się planowaniem potrzeb materiałowych. Działania audytu zaopatrzenia w sferze wyboru dostawców obejmować mogą między innymi takie zagadnienia jak:
- dokonanie wstępnej oceny dostawcy
- konstrukcję formy zasadniczej oceny dostawcy
- badanie ewentualnych formalnych elementów systemu zapewnienia jakości dostaw zaopatrzeniowych
- ustalenie, czy dostawca może być uznany za kwalifikowanego.

W wielu przedsiębiorstwach poza kwalifikacją dostawców, celem ich audytu jest określenie poziomu obsługi klienta oferowanego w firmie dostawcy. W takim przypadku bierze się także pod uwagę zdolność organizacyjną dostawcy do realizacji dostaw zgodnych z ilościowymi, jakościowymi i formalnymi wymaganiami odbiorcy. Istotnymi zagadnieniami, branymi pod uwagę w takich przypadkach, są następujące kwestie:
- w jaki sposób mierzy się u dostawcy poziom obsługi klienta
- jakie są przyjęte jednostki miary
- jakie są standardy lub cele obsługi klienta dostawcy
- jaki jest obecny poziom ich realizacji
- jak kształtuje się rzeczywiste wykonanie do założeń przyjętych przez dostawców
- w jaki sposób mierniki te pozyskiwane są z systemu informacyjnego firmy
- jak wygląda system raportowania dotyczący tego rodzaju obsługi
- w jaki sposób postrzegają taką obsługę poszczególne obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa (na przykład finanse, marketing)
- jakie są relacje pomiędzy tymi obszarami w odniesieniu do komunikacji i kontroli.

Przeprowadzenie audytu zaopatrzenia w zakresie współpracy z dostawcami doprowadzić ma przede wszystkim do weryfikacji takich parametrów jak:
- ustalenie możliwych odchyleń w czasie dostawy
- określenie przez dział sprzedaży dostawcy zdolności do szybkiej organizacji dostaw awaryjnych i równie szybkiej reakcji na zgłoszoną potrzebę
- określenie zakresu i dokładności informacji oferowanej w momencie składania zamówienia (przewidywany termin dostarczenia, wielkość dostawy, itd.)
- zasady powiadamiania z wyprzedzeniem o opóźnieniach w zamówionych dostawach (co jest szczególnie istotne na przykład dla obsługiwanych klientów hurtowych)
- sposób reakcji i działania w przypadku konieczności reklamacji
- dokładność i zakres informacji oferowanej w momencie składania zamówienia
- przestrzeganie wewnętrznych norm i procedur zaopatrzenia (sposoby reagowania na zapytanie klienta, ekspozycje, przeceny).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2007.

Ostatnio zmieniany środa, 26 marzec 2008 10:43
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Pierwsze kroki z kodami kreskowymi - webinarium dla nowych uczestników…

Pierwsze kroki z kodami kreskowymi - webinarium dla nowych uczestników Systemu GS1

Już w pierwszy poniedziałek marca serdecznie zapraszamy Państwa w imieniu GS1 Polska do udziału w...

6 zasad bezpiecznego oczekiwania w kolejce

6 zasad bezpiecznego oczekiwania w kolejce

Na ostatnim spotkaniu Forum Podażowe ECR Polska przyjęło zgłoszony przez Żywiec Zdrój projekt "6 zasad...

Inwestycje w telematykę - coraz silniejszy trend w branży ubezpieczeniowej

Inwestycje w telematykę - coraz silniejszy trend w branży ubezpieczeniowej

Według styczniowych analiz firmy Gartner, globalne wydatki przedsiębiorstw na rozwiązania technologiczne w 2018 r. mają...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj