logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Agrologistyka - nowy wymiar działań w logistyce

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Rozwój nauki oraz jej powiązanie z praktyczną działalnością może zaistnieć jedynie poprzez ciągłe rozszerzanie i doskonalenie różnych obszarów wiedzy. Inwestowanie w wiedzę staję się dziś najlepszą drogą do osiągania wszelkich sukcesów w różnych dziedzinach życia. Zmiany w środowisku biznesowym końca XX wieku wymusiły na naukowcach i menedżerach poszukiwania nowych wyzwań dla przedsiębiorstw i firm, które w nowym stuleciu chcą zająć znaczące miejsce na rynku o wzrastającej konkurencyjności. Sama dynamika zmian, które zaszły i zachodzą w zarządzaniu przedsiębiorstwem sprawiła, że swoim zakresem objęły one również działalność logistyczną. Logistyka stała się dla współczesnych menedżerów tą dziedziną wiedzy, która jako teoria i praktyka działalności umożliwiła poszukiwanie nowych rozwiązań. Kierunki zmian w działalności logistycznej, determinowane są przede wszystkim innowacjami technicznymi jakie wkraczają w nasze codzienne życie. Związane są one bezpośrednio z nowinkami, które zmierzają do poprawy i efektywniejszego funkcjonowania firmy we wszystkich jej obszarach, w tym również w obszarze działalności logistycznej. Logistyka stała się niezbędną wiedzą menedżerską, która kształtuje architekturę procesów w przedsiębiorstwie.

Interdyscyplinarny charakter logistyki sprawił, że odnalazła ona swoje miejsce w agrobiznesie. Skomplikowany charakter jednostek i działań oraz procesów agrobiznesowych powodują, że logistyka zaczęła nabierać w tym obszarze nowego wymiaru. Z tą formą logistyki spotykamy się codziennie i to wielokrotnie. Często tego sobie nie uświadamiając.
Agrobiznes, najogólniej ujmując, to wszystkie jednostki i działania, które służą wytworzeniu, przetwórstwu, następnie dostarczeniu do konsumenta każdego rodzaju żywności. Współczesny zakres produkcji żywności jest złożony. Obejmuje surowce nie przetworzone (na przykład owoce, warzywa, mleko), półprodukty w różnym stopniu przetworzone (śruty, półtusze, mąki, kasze, przetwory owocowe i warzywne, wyroby garmażeryjne, produkty cateringowe i inne) i wiele innych, które tworzą specyficzne łańcuchy dostaw łączące różne podmioty gospodarcze w tej branży.

Zasadniczymi ogniwami w agrobiznesie są podmioty, które wytwarzają środki produkcji i świadczą usługi dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, sektora rolnictwa i rybołówstwa, leśnictwa i inne. Do innych ogniw należy zaliczyć podmioty z sektora rolno spożywczego wraz ze świadczonymi usługami a także podmioty, które świadczą usługi na rzecz agrobiznesu i inne gałęzie gospodarki narodowej (nauka, oświata, budownictwo, transport, łączność itd.). Mnogość zadań agrobiznesu powoduje, że logistyka ma szerokie spektrum zadaniowe.
W literaturze przedmiotu brak jest dziś jednoznacznej definicji logistyki. Od wielu lat trwają nad nią dyskusje. Badacze zwracają uwagę na kontrowersyjne podziały i sztuczne klasyfikacje, na przykład: logistyka finansów, logistyka kosmetologii i inne. W opinii autora, na logistykę należy patrzeć jako na dziedzinę wiedzy, która zajmuje się racjonalnymi przepływami informacji, dóbr i usług oraz, w szczególnych przypadkach, osób w logistycznych łańcuchach dostaw. Podejście takie pozwala na dokonanie klasyfikacji w różnych obszarach i systemach gospodarczych.

Brak rozważań dotyczących agrologistyki nie oznacza, że jej nie ma. Procesy logistyczne w obszarze agrobiznesu są skomplikowane i złożone. Niezaprzeczalnym jest fakt, że współczesna agrologistyka - w ujęciu ogólnym - ma charakter dualny. Jej podstawowym zadaniem jest wspieranie (zabezpieczenie) procesów podstawowych realizowanych na rzecz podmiotu gospodarczego, indywidualnego gospodarstwa rolnego w agrobiznesie. Z jednej strony musi ona być rozpatrywana jako logistyka mająca charakter logistyki silnie powiązanej z zarządzaniem. W tym przypadku można mówić o agrologistyce mającej charakter menedżerski. Z drugiej natomiast strony należy agrologistykę rozpatrywać jako systemy wsparcia tworzące zabezpieczenie w siły i środki niezbędne do wspierania procesów podstawowych i logistycznych. W tym kontekście agrologistyka zajmuje się wsparciem eksploatacji taboru w części zamienne, oleje, smary itd. Przyjmuje ona tu charakter logistyki technicznej.
Rozwój rynków przetwórczych a następnie próba ich konsolidacji sprawiła, że konieczne stało się poszukiwanie nowych rozwiązań. Tym rozwiązaniem jest agrologistyka. Agrologistyka - jako teoria i praktyka - jest platformą procesów wspierających różne formy działalności ludzkiej. Stanowi dział wiedzy, zajmujący się racjonalnym zarządzaniem procesami logistycznymi, a w głębszym ujęciu łańcuchem logistycznym. Eksponuje konieczność pokonywania bariery czasowej i przestrzennej tworząc procesy logistyczne. Agrologistyka zwraca szczególną uwagę na usprawnienie organizacji zaopatrzenia, procesów magazynowania i transportu, dystrybucji i świadczenia usług logistycznych w odniesieniu do źródeł, gdzie pozyskuje określone zasoby logistyczne, poprzez zwiększanie wartości dodanej, przemieszczając dobra i usługi do potencjalnych odbiorców w tak zwanym "agrołańcuchu logistycznym".

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2011.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 kwiecień 2012 11:57

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Pol-Aqua wybuduje fragment drogi ekspresowej S6

Pol-Aqua wybuduje fragment drogi ekspresowej S6

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wybrano firmę, która odpowiedzialna będzie za wykonanie...

GEFCO otwiera magazyn dedykowany dla branży medycznej

GEFCO otwiera magazyn dedykowany dla branży medycznej

Firma GEFCO otworzyła swój trzeci magazyn z kontrolowaną temperaturą dedykowany dla branży medycznej. Obiekt znajduje...

Grupa PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

Grupa PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

Dwie spółki z Grupy PKP CARGO wystąpiły o dofinansowanie projektów intermodalnych ze środków unijnych. Przedmiotem...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj