logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Racjonalizacja przepływu materiałów i informacji jako podstawa efektywnej logistyki produkcji - studium przypadku

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W cyklu życia każdego przedsiębiorstwa pojawia się okresowo konieczność reorganizacji i racjonalizacji, zarówno w odniesieniu do struktur organizacyjnych, jak i realizowanych procesów czy fizycznej budowy systemu i rozmieszczenia obiektów. Konieczność taka wynikać może z wielu czynników, zarówno zewnętrznych, takich jak choćby zmiany uwarunkowań prawnych, rozwój dostępnych technologii czy zmiany w układzie sił na rynku, jak i wewnętrznych, w tym zmiany w zarządzie i w koncepcji prowadzenia biznesu. W zależności od potrzeb i czynników sprawczych różny może być zakres takiej reorganizacji, a co za tym idzie, czas jej realizacji i, prawdopodobnie, koszty które za sobą pociągnie. W odniesieniu do aspektu rozmieszczenia stanowisk zakres reorganizacji może obejmować następujące warianty:

  • całkowita przebudowa rozplanowania wynikająca ze zmian w strukturze komórki produkcyjnej, na przykład zmian asortymentu produkcji, zmian technologii (przypadek ten w zasadzie nie różni się od projektowania nowych komórek produkcyjnych)
  • całkowita zmiana istniejącego rozplanowania wynikająca z konieczności poprawienia organizacji produkcji, warunków pracy
  • całkowita zmiana istniejącego rozplanowania wskutek wymiany części parku maszynowego, wprowadzenie układu wielowarsztatowego itd.

Niezależnie od wybranego zakresu, reorganizacja rozmieszczenia stanowisk jest wynikiem i powinna towarzyszyć zmianom o szerszym charakterze, dotyczącym sposobu organizacji pracy, czyli zarządzania przepływem materiałów, co z kolei wymaga odpowiedniej organizacji przepływów informacji.
W artykule przedstawiona jest kompleksowa propozycja reorganizacji przepływów materiałów i informacji, na przykładzie obszaru montażu, co jest o tyle uzasadnione, że obszar ten jest obecnie często kluczowym dla powodzenia biznesu, gdyż mocno wpływa na poziom obsługi klienta poprzez zapewnianie produktów zgodnych z jego oczekiwaniami. Podejście wykorzystywane w artykule opiera się na przewadze metod syntezy i dedukcji. W podejściu o przewadze metod syntezy i dedukcji, zwanym też systemowym, punktem wyjścia jest opracowanie syntetycznej koncepcji całości rozwiązania, a następnie jego stopniowe przystosowanie do istniejących warunków. Metody wywodzące się z tego podejścia można nazwać różnicowymi, ze względu na stopniowe odstępowanie od rozwiązania idealnego.

Analiza warunków wstępnych
W analizowanym przedsiębiorstwie branży budowy maszyn przeprowadzono reorganizację opartą na założeniach dotyczących organizacji pracy w całym systemie produkcyjnym. Założenia te obejmują zaopatrzenie materiałowe sterowane zużyciem i zapotrzebowaniem, w zależności od kwalifikacji grupy asortymentowej, czyli częściową decentralizację sterowania produkcją. Aby umożliwić decentralizację sterowania, gniazda realizujące operacje montażowe, wraz z zasileniem (magazynem części) i odbiorem (magazynem wyrobów gotowych) powinny być zgrupowane. W związku z hybrydowym podejściem i podziałem asortymentu na dwie kategorie:

  • A - o dużej liczbie produkowanych sztuk, a co za tym idzie, codziennej powtarzalności produkcji
  • B - o relatywnie małej liczbie produkowanych sztuk i niskiej powtarzalności

co skutkuje podziałem gniazd montażowych na grupy realizujące operacje związane z daną grupą asortymentową:

  • dla wyrobów z kategorii A (szybkorotujących, zidentyfikowanych na podstawie danych ze sprzedaży) gniazdo obróbcze z magazynem trzystanowiskowym w formie supermarketu, dla zapewnienia ciągłej dostępności części i normaliów niezbędnych do realizacji procesu montażu. Gniazdo to obsługuje wolniej rotujące wyroby podobne technologicznie, lecz części niezbędne do ich wykonania dostarczane są na stanowiska na podstawie zleceń, ewidencjonowane przy pomocy kart kanban,
  • dla wyrobów z kategorii B, wolniej rotujących, odmiennych technologicznie od produktów z kategorii A, części niezbędne do ich wykonania dostarczane są na stanowiska na podstawie zleceń, ewidencjonowane przy pomocy kart kanban.

Organizacja pracy i rozmieszczenie stanowisk w Gnieździe Montażowym A
W Gnieździe Montażowym A montowane będą małe produkty, które należą do grupy wyrobów podobnych technologicznie. W ramach linii realizowany jest montaż, próba jakościowa, malowanie i pakowanie, przy czym zaleca się, aby do montażu dostarczane były części przygotowane w jak najwyższym stopniu, by usprawnić proces montażu i ograniczyć ilość miejsca zajmowanego przez części dla pojedynczego wyrobu dla sprawnej organizacji supermarketu. W Gnieździe Montażowym A istotne jest zapewnienie odpowiedniej wydajności, a zatem ciągłość przepływu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2011.

Ostatnio zmieniany piątek, 04 maj 2012 07:43

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Fracht FWO uhonorowany w Stanach Zjednoczonych

Fracht FWO uhonorowany w Stanach Zjednoczonych

Firma Fracht FWO Polska, specjalizująca się w obsłudze logistycznej przemysłu, została uhonorowana Nagrodą Uznania przez...

Stawki czynszu w Polsce pójdą w górę

Stawki czynszu w Polsce pójdą w górę

Jak pokazują wyniki raportu "Indeks czynszów w nieruchomościach logistycznych", opublikowanego w 2018 roku przez Dział...

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu przyjęty!

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu przyjęty!

Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj