Zaloguj się

Wykorzystanie metody ABC-XYZ do optymalizacji systemu logistycznego z uwzględnieniem energochłonności

 •  Bujak Andrzej, Zając Mateusz, Zając Paweł
 • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wykorzystanie metody ABC-XYZ do optymalizacji systemu logistycznego z uwzględnieniem energochłonności

Logistyczny system magazynowy jest bardzo skomplikowanym i często na tyle wykorzystanym miejscem, że nie ma możliwości z odpowiednią dokładnością określić/opisać poszczególnych procesów związanych z obsługą jednostek ładunkowych. W związku z tym, często "zarys czynności magazynowych" jest statystycznie analizowany.


Jednak pierwszym i najważniejszym krokiem w optymalizowaniu procesów magazynowych jest: zrozumienie zleceń klientów, które pozwalają całemu logistycznemu systemowi działać. Znane są proste wskaźniki, które zna każdy logistyk w zakresie optymalizacji logistycznych systemów magazynowych, które dają pewną wskazówkę związaną z ograniczonym obszarem stosowalności np.: ekonomii, zarządzania, eksploatacji danego magazynu. Powinny one jednak być traktowane ostrożnie, ponieważ niektóre z nich są tylko prostymi średnimi wartościami, które mogą wprowadzać w błąd. Ich główną zaletą jest to, że pozwalają szybko zorientować się w problemach magazynu. Kluczowe kwestie które należy wziąć pod uwagę to:

 • Obszar magazynu (większe magazyny wymagają większej ilości pracowników i większej ilość wyposażenia aby przemieszczać jednostki ładunkowe),
 • Średnia liczba przyjętych jednostek ładunkowych w danym dniu (większa liczba jednostek ładunkowych oznacza większą ilość doków i/lub większą ilość pracowników),
 • Średnia wielkość wprowadzonych nowych jednostek magazynowych (ciężko jest ustalić racjonalną politykę składowania kiedy liczebność danych jednostek magazynowych zmienia się),
 • Średnia liczba wszystkich jednostek magazynowych w magazynie (miernik złożoności organizacji pracy),
 • Średnia liczba zamówień wysłanych w ciągu dnia (realizacja zamówień oznacza większą liczbę doków załadunkowych i/lub więcej pracy),
 • Liczba danych jednostek ładunkowych w magazynie przypadająca na zamówienie,
 • Średnia liczba jednostek w rzędzie,
 • Liczba pracowników kompletacyjnych przyporządkowanych do przemieszczania palet,
 • Sezonowość.

Analiza ABC
Powszechnie znana jest z inżynierii logistycznej metoda, mówiąca że pewna liczba pozycji asortymentowej w obrębie danej operacji implikuje wartość jej częstości pobrania. Wszystko to zapisuje się ogólnie "80/20" (np. 20% jednostek magazynowych, wyjaśnia 80% ich udział wartościowy) lub analiza ABC, która klasyfikuje towary jako A (stanowiące mały ułamek całości, ale generujące największy udział wartościowy), B (średnio istotne) oraz C (jest to większość wszystkich jednostek magazynowych, ale generują mały udział wartościowy).
Jednym z najważniejszych pytań jest to jaką rolę pełnią dane jednostki magazynowe? Jest to zazwyczaj kwestia uszeregowania tych jednostek magazynowych wg pewnych kryteriów. To pomaga odsłonić zarys wielu kwestii logistycznych tego magazynu. Błędnym rodzajem myślenia jest, że analiza ABC odnosi się wyłącznie do kwestii wartości wyrażonych w pieniądzach. (...)

Artykuł zawiera 30130 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 04 grudzień 2014 12:46
Zaloguj się by skomentować