Zaloguj się

Owoce miękkie są produktami roślin trwałych a ich uprawą oraz pielęgnacją zajmuje się sadownictwo.

  •  Adam Domaradzki
  • Kategoria: Logistyka
Same owoce miękkie dzieli się zazwyczaj na trzy grupy: jagody (rodzaje Rubus i Morus); porzeczki (rodzaj Ribes) oraz borówki (rodzaj Vaccinium); a także niełupki czy też owoce rzekome (rodzaj Fragaria, czyli truskawki). Właściwości fizyczne i chemiczne surowca w znacznym stopniu determinują specyfikę działań logistycznych w branży a co za tym idzie wpływają na rozwiązania stosowane w zakresie transportu, magazynowania, zarządzania podażą i popytem oraz relacjami w łańcuchach dostaw.
Celem opracowania jest próba wskazania miejsc kluczowych, w obszarach wytwarzania i przetwórstwa owoców miękkich, pod kątem możliwości zastosowania narzędzi analizy logistycznej. Bazując na dorobku literatury przedmiotu oraz na badaniach terenowych autora podjęto próbę opracowania schematów organizacji przepływów materiałowych oraz analizę relacji pomiędzy podmiotami w branży.
Sektor wytwarzania owoców miękkich jest najbardziej rozwinięty w krajach, w których są stosunkowo niskie koszty pracy. Praktycznie oprócz zbiorów porzeczek oraz malin zbieranych do celów przetwórczych, pozostałe działania wytwórcze w tym sektorze charakteryzują się wysoką pracochłonnością. Zwrócić tutaj należy również uwagę na fakt, iż dostarczając surowiec na rynek owoców świeżych należy dodatkowo liczyć się z podwyższeniem pracochłonności procesów wytwórczych. Sektor wytwarzania owoców miękkich charakteryzuje się także tym, iż produkcja może być realizowana na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (np. obszary górskie). Często uprawa owoców miękkich odbywa się w rodzinnych gospodarstwach ogrodniczych, gdzie możliwe jest wykorzystanie pracy członków rodziny, dzięki czemu osiąga się pewną przewagę kosztową. Niejednokrotnie działalność sadownicza w zakresie wytwarzania owoców miękkich jest dodatkową do podstawowego profilu gospodarstwa, bądź stanowi uzupełnienie dochodów osiąganych w innych gałęziach gospodarki narodowej. Do efektywnej uprawy owoców miękkich potrzebne są również odpowiednie warunki glebowe, odpowiednio długi okres wegetacyjny a także uwarunkowania pogodowe (suma opadów w danym okresie, nasłonecznienie, nachylenie stoków, temperatura, itp.). Czynniki powyższe wpływają na kształt sektora wytwarzania owoców miękkich w poszczególnych krajach. W warunkach Unii Europejskiej sektor stwarza możliwość uprawy w małych gospodarstwach, w rejonach o mniej uprzywilejowanych warunkach gospodarowania. (...)
Zaloguj się by skomentować