logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Znaczenie systemu rolnictwa precyzyjnego w logistyce produkcji

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Zastosowanie technologii ICT (Information and Communications Technology) we współczesnych systemach produkcji rolnej stanowi dzisiaj główny trend rozwoju i postępu technologicznego w sektorze rolnictwa. Doświadczenia praktyki rolniczej wykazują, iż duża zmienność glebowa i agrotechniczna, jaka zachodzi w obrębie pól pojedynczego przedsiębiorstwa rolnego, implikuje zmienne zapotrzebowanie roślin na środki produkcji. Zgodnie z przyjętą w literaturze nomenklaturą rolnictwo precyzyjne określa się mianem systemu rolnictwa precyzyjnego [Faber 1998a i 1998b, Jadczyszyn 1998]. Biorąc powyższe pod uwagę, nie ulega wątpliwości, iż jednym z istotnych przyszłościowych systemów produkcji jest i będzie rolnictwo precyzyjne, którego istota polega na stosowaniu zróżnicowanej, odpowiedniej do rzeczywistych potrzeb, aplikacji środków produkcji w obrębie pola uprawnego [Stafford, 2000].
Dzięki szybkiemu rozwojowi systemów rolnictwa precyzyjnego, obecnie staje się możliwe stosowanie zróżnicowanych dawek nawozów, środków ochrony roślin, nasion i innych środków produkcji, wynikające ze zróżnicowanego miejscowo zapotrzebowania. Na podstawie przeprowadzonego studium literatury przedmiotu stwierdza się, iż trudno jednoznacznie wskazać definicję rolnictwa precyzyjnego. Spośród wielu terminów angielskich najlepiej sens oddają: precision farming, site-specific farming, site specific crop management, site specific application. Poniżej przedstawiona definicja jest kompilacją wymienionych wyżej terminów. Rolnictwo precyzyjne jest to strategia zarządzania, która na podstawie oceny specyficznych cech roślin, ich środowiska, zdrowotności i okresowej zmienności warunków atmosferycznych, umożliwia stosowanie zmiennych dawek środków ochrony, nawozów, nasion itp. lub parametrów roboczych maszyn w celu optymalnego wykorzystania zasobów gleby i potencjału produkcyjnego roślin przy minimalnych zagrożeniach dla środowiska [Hołownicki 2008]. Rolnictwo precyzyjne jest systemem rolniczym wykorzystującym wysoko rozwinięte technologie nawigacyjne i informatyczne - satelitarne systemy lokalizacyjne (GPS - Global Positioning System) oraz metody pozyskiwania i przetwarzania danych o charakterze przestrzennym (GIS - Geographic Information System) [Gozdowski i in. 2007].
W rolnictwie precyzyjnym kluczową rolę pełni technologia GPS, a jakość pracy wykonywanej przez maszyny współpracujące z tą technologią zależy od dokładności sygnałów z satelitarnego referencyjnego (...)

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

InPost wynajął cały budynek w parku Logicor Łazy

InPost wynajął cały budynek w parku Logicor Łazy

InPost, należący do amerykańskiego funduszu Advent International, podpisał umowę najmu całego budynku nr 2 w...

Amerykański koncern Sonoco powiększył zakład w Strykowie o kolejne 9000…

Amerykański koncern Sonoco powiększył zakład w Strykowie o kolejne 9000 m kw.

W Sonoco Display and Packaging w Strykowie została otwarta nowa hala produkcyjna o łącznej powierzchni...

Klienci przedłużają umowy najmu w Logicor Poznań I

Klienci przedłużają umowy najmu w Logicor Poznań I

Logicor podpisał trzy umowy przedłużenia najmu - łącznie na 37 000 m kw. powierzchni magazynowej...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj