Zaloguj się

Zarządzanie procesami dystrybucji w przedsiębiorstwie - cz. 1

  •  Marta Kadłubek
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zarządzanie procesami dystrybucji w przedsiębiorstwie - cz. 1

Zarządzanie procesami dystrybucji w przedsiębiorstwie - cz. 2

Współcześnie sprzedaż produktu jest sztuką trudniejszą od jego wyprodukowania, co skłania przedsiębiorstwa do zwracania szczególnej uwagi na metody dystrybucji produktów do klienta. Pojęcie dystrybucji wywodzi się od łacińskiego terminu distributio, oznaczającego rozdział, podział.

Zdaniem P. Cyplika, D. Głowackiej-Fertsch oraz M. Fertscha dystrybucja to "działania związane z ruchem materiałów, zwykle produktów i elementów na potrzeby serwisu, od producenta do konsumenta. Działania te obejmują transport, magazynowanie, zarządzanie zapasami, manipulacje materiałami, opracowywanie zamówień, analizę lokalizacji, zarządzanie opakowaniami, przetwarzanie informacji i komunikowanie się niezbędne do efektywnej koordynacji wszystkich działań". Zgodnie z ujęciem pojęcia przez L. Garbarskiego, I. Rutkowskiego i W. Wrzoska, dystrybucja "polega na doprowadzeniu i zaoferowaniu wytworzonego produktu konsumentowi zgodnie z jego potrzebami, a więc w odpowiedniej formie oraz we właściwym miejscu i czasie".

Istotą dystrybucji jest przeniesienie produktów od miejsc ich wytworzenia do ostatecznych odbiorców, w miejscu i czasie, gdzie są one oczekiwane przez nabywców. Błędem jest jedynie produkcja i oferowanie produktów po konkurencyjnych cenach. Aby osiągnąć sukces, przedsiębiorstwo musi dostarczyć produkty we właściwy sposób na wymagający rynek. Z punktu widzenia zorientowanego na rynek zarządzania przedsiębiorstwem dystrybucja stwarza możliwości budowania przewagi konkurencyjnej. Funkcje dystrybucji "wynikają z konieczności likwidowania rozbieżności istniejących między podażą a popytem, a także rozbieżności pod względem rodzaju, ilości oraz asortymentu produktów, jak również różnic co do czasu i miejsca ich produkcji, a w końcowym etapie - konsumpcji".

Dystrybucja w ujęciu logistycznym to zintegrowana struktura przepływów produktów i towarzyszące im przepływy informacji. Do przepływu produktów zaliczyć można wszelkie czynności związane z towarami, surowcami czy wyrobami finalnymi oraz magazynowanie, transport, pakowanie oraz obsługę zamówień. Sferę informacyjną tworzą przygotowywanie zamówień, administracyjne opracowania czy uruchomienie przepływu towarów. Wszystkie te elementy ująć można w tzw. sieć dystrybucji. Ma ona charakter przestrzenny i określony porządek podziału terytorialnego dotyczącego rozmieszczenia producentów i magazynów oraz powiązanie z odpowiednią infrastrukturą transportową. Przebieg całości przepływów produktów i powiązanych strumieni informacji jest tożsamy z dystrybucją. (...)

Ostatnio zmieniany w czwartek, 14 listopad 2013 13:54
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe