Zaloguj się

Koncepcja budowy centrum logistycznego w Porcie Gdynia

  •  Kamila Dudek
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Koncepcja budowy centrum logistycznego w Porcie Gdynia

Zanotowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój wymiany handlowej, skutkujący wzrostem przewiezionej masy towarowej, przyczynił się do rozwoju logistycznych sieci. Kluczowym elementem współczesnej struktury europejskiego systemu transportowego są centra logistyczne. Aktualnie jest ich 120, z czego najgęściej zlokalizowane są w Hiszpanii, Niemczech, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. Koszty jak i wielkość budowy infrastruktury centrum logistycznego uzasadniają konieczność ich planowania, koordynowania, jak i współfinansowania na szczeblu wojewódzkim lub na poziomie organizacji krajowej.

Wstąpienie 1 maja 2004 roku Polski do Unii Europejskiej i związana z tym potrzeba dopasowania systemu transportu krajowego z systemem unijnym, powoduje potrzebę rozwoju układu transportowego, bazującego na racjonalnej sieci centrów logistycznych.

Przeładunki w Porcie Gdynia
Inwestycja, jaką jest CL w gdyńskim porcie, bezpośrednio powiązana jest z szacowaną wielkością ładunków obsługiwanych przez port. W 2010 roku odnotowano wzrost dynamiki do 29% i przeładunków do 62 780 tys. ton. Coraz istotniejszą rolę w Porcie Gdynia odgrywa drobnica, której poziom 2011 roku wyniósł 9,6 mln ton. W 2010 roku odnotowano w trzech liczących się terminalach tj. BCT (Bałtycki Terminal Kontenerowy), DCT (Deepwater Container Terminal) oraz GCT (Gdyński Terminal Kontenerowy) wzrost przeładunkowy kontenerów odpowiednio: 28,7%; 40,5%; 23,7%. Warto również wspomnieć, iż Bałtycki Terminal Drobnicowy odnotował 65% (przy niskim wolumenie) dynamikę obsługiwanych kontenerów. Port Gdynia w 2011 roku przeładował 15 911 tys. ton natomiast w 2010 r. - 14 375 tys. ton, w 2009 - 13 257 tys. ton , w 2008 - 15 475 tys. ton i 17 025 tys. ton w roku 2007. Przedstawia to wzrostową tendencję obrotów ładunkowych od kilku lat. Planowano, iż do 2030 roku teren będzie zagospodarowany placami kontenerowymi i magazynami. Istotną zmianą wpływającą na zachodnią część portu jest przeniesienie Terminalu Promowego z Nabrzeża Helskiego do Basenu IV w Porcie Wschodnim, co przyczyni się do pozyskania nabrzeża do obsługi drobnicy. Elementem uzupełniającym powyższe informacje jest budowa Nabrzeża Bułgarskiego do obsługi ładunków ro-ro i skonteneryzowanych ładunków. Beneficjent zakładał, że w wyniku realizacji inwestycji obsługa ładunków przez zachodni port wzrośnie do 2030 roku o ok. 19 mln ton rocznie. Natomiast przy zmianie technologii przeładunkowych we wschodnim porcie uzyskany potencjał będzie można szacować na poziomie 20 mln ton rocznie. Projekt ten nie wyszedł poza fazę projektów budowlanych, gdyż planowane rozwiązania infrastrukturalne nie były możliwe do wykonania ze względów terenowych. Nie można więc mówić o jakiejś dalszej zwartej koncepcji rozwoju terenów logistycznych. Będą one rozwijane w sposób rozczłonkowany i oferowane w miarę pojawiania się zainteresowania rynkowego. (...)

Ostatnio zmieniany w piątek, 11 październik 2013 15:15
Zaloguj się by skomentować