Zaloguj się

Proces planowania asortymentu w przedsiębiorstwie handlowym

  •  Iwona Polkowska, Damian Krygier
  • Kategoria: Logistyka

Ciągłe zmiany i nieustanne wyzwania jakie towarzyszą podczas rozwoju gospodarki wymuszają na przedsiębiorstwach nowe spojrzenie na potrzeby klientów. Każda organizacja chcąc zaistnieć na rynku i skutecznie konkurować z innymi firmami, już podczas projektowania asortymentu powinno uwzględnić potrzeby konsumentów. To właśnie potrzeby konsumentów są siłą napędową przedsiębiorstw, zwłaszcza na rynku handlu detalicznego, gdzie konkurencja jest bardzo duża.

Przedsiębiorstwa handlowe wielkopowierzchniowe, zdobywają coraz większą liczbę klientów, mogąc zapewnić im najwyższy poziom świadczonych usług oraz szeroki asortyment. Możliwość zapewnienia odpowiedniego asortymentu, po jak najniższej cenie i w jak najszybszym czasie jest najistotniejsze dla przedsiębiorstw handlowych i wiąże się ze stworzeniem perfekcyjnie działającego łańcucha dostaw, w którym wszystkie jego poszczególne elementy będą ze sobą idealnie zsynchronizowane. Przedsiębiorstwa handlowe wielkopowierzchniowe, zdobywają przewagę konkurencyjną na rynku, dzięki dążeniu do doskonałości w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Planowanie asortymentu
Odpowiedni dobór asortymentu przez przedsiębiorstwa ma na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz pozyskanie szerokiego grona klientów. W tym celu określa się odpowiednią kombinację towarów i usług, które przedsiębiorstwo zamierza zaoferować potencjalnym nabywcom.
Proces wyboru asortymentu odnosi się zarówno do asortymentu dostawców krajowych jak i również towarów importowych. Wybór asortymentu i strategii jego tworzenia powinien być poprzedzony szczegółowymi badaniami oraz określeniem segmentów rynku, a także oszacowaniem wielkości popytu, nasilenia konkurencji w danym obszarze. Należy również wziąć pod uwagę inne dodatkowe czynniki jak np. ocenę dostawcy, wpływ rotacji towarów itp.
Planowanie asortymentu dla towarów i usług badanego przedsiębiorstwa przeprowadza się w formie wspólnego projektu centrali ze wszystkimi placówkami firmy. Każdy produkt i usługa musi być zarejestrowana w centralnej bazie danych przedsiębiorstwa, dotyczącej asortymentu sieci "P". W celu ustalenia dokładnego asortymentu dla wszystkich marketów, zarząd centrali wraz z dyrektorami każdej z filii przedsiębiorstwa, prowadzi negocjacje dotyczące wprowadzenia określonej grupy asortymentów do oferty podstawowej sklepu. Podstawą do wyboru asortymentu jest planogram ustalany dla wszystkich przedsiębiorstw. (...)

Ostatnio zmieniany w wtorek, 02 lipiec 2013 13:53
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe