Zaloguj się

Wsparcie informatyczne procesów logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu

  •  Tomasz Rokicki
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wsparcie informatyczne procesów logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu

Coraz częściej informacje uznaje się za bardzo istotny czynnik produkcji (obok ziemi, pracy i kapitału). Informacja zazwyczaj jest definiowana na dwa sposoby. Pierwsze znaczenie to powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś, wiadomość, wskazówka, pouczenie. Według drugiej definicji informacją jest każdy czynnik, dzięki któremu ludzie lub urządzenia automatyczne mogą bardziej sprawnie, celowo działać.

Wyrób informacyjny z kolei to skończony zbiór informacji odwzorowany w określonym języku, na względnie trwałym wydzielonym, identyfikowalnym nośniku materialnym, takim jak: książki, czasopisma, płyty kompaktowe z zarejestrowanymi informacjami, itp.
Informacja jest wynikiem zorganizowania danych. Organizacja ta dokonuje się za pomocą systemu informatycznego, czyli narzędzia, które służy do integrowania danych pochodzących z wielu źródeł w określony strumień informacji. Przepływ informacji wiąże się z przemieszczaniem informacji między komórkami organizacyjnymi organizacji wykonującymi kolejne operacje oraz komunikacją z otoczeniem (klientami, urzędami, mediami, kontrahentami, konkurencją, itp.). Sprawność procesów informacyjnych zależy w dużym stopniu od infrastruktury stosowanej w systemach informacji. Procesy logistyczne często wyodrębnia się na podstawie funkcjonalnego podziału obszarów działalności organizacji (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja). Podejście procesowe w logistyce koncentruje się na koordynacji, przy jednoczesnym integrowaniu (scalaniu) funkcji i komórek realizujących określone działania w przedsiębiorstwie. Najważniejszym celem procesów logistycznych jest zapewnienie właściwej sprawności przepływu i odpowiedniej obsługi klientów przy minimalizacji ponoszonych kosztów. Spełnienie zakładanych celów jest możliwe przy pomocy systemu informatycznego, czyli narzędzia integrującego dane pochodzące z wielu źródeł w jeden strumień informacji. Systemy informacji logistycznej są złożone ze sprzętu, oprogramowania i wyszkolonych pracowników wykorzystywanych do sterowania i kontroli i oceny działalności logistycznej przedsiębiorstwa. Logistyka informacji powinna być skuteczna zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy. Wdrożenie odpowiednich narzędzi informatycznych pozwala na wykonywanie przez pracowników planowanych działań w odpowiedniej kolejności oraz oszczędność czasu. Na rynku oferowane są programy umożliwiające optymalizację produkcji i procesów logistycznych, przeprowadzanie symulacji, planowanie i harmonogramowanie w czasie rzeczywistym. Celem takiego wsparcia informatycznego jest pomoc przy podejmowaniu decyzji. Ważnym ograniczeniem dla wdrożenia takich systemów są wysokie koszty, ale też mała wiedza na temat rozwiązań oferowanych przez takie systemy, czy też brak akceptacji końcowych użytkowników. Dla wielu firm wydatek na własne systemy informatyczne może być zbyt wysoki, lecz mogą one korzystać z rozwiązań software-as-a-service, czyli outsourcingu usług informatycznych. Firmy badawcze, które wspierają pomiar skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa dostarczają swoje rozwiązania w następujących dziedzinach: integracji danych, eksperckich systemów wspomagania decyzji, eksploracji danych i zarządzania ryzykiem. (...)

Ostatnio zmieniany w czwartek, 27 czerwiec 2013 12:22
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe