Zaloguj się

Ceny wynajmu powierzchni magazynowych w Polsce w latach 2008-2013

  •  Jolanta Ratajczak, Adam Redmer
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Ceny wynajmu powierzchni magazynowych w Polsce w latach 2008-2013

Podstawa analiz
Kolejny raz celem Autorów jest pokazanie, jak zmieniają się ceny wynajmu powierzchni magazynowych w Polsce w zależności od ich położenia geograficznego - województwa, w którym się owe powierzchnie znajdują.

Sens analizy wynika z faktu, iż ceny wynajmu powierzchni magazynowych potrafią różnić się nawet kilkukrotnie, biorąc pod uwagę najtańsze i najdroższe obszary naszego kraju. Taka tendencja występowała zarówno w 2008 roku, jak i obecnie. W 2008 roku obszar o najwyższych cenach powierzchni magazynowych (Województwo Mazowieckie) był 2,6-raza droższy od obszaru o cenach najniższych (Województwo Warmińsko-Mazurskie). Obecnie krotność ta wynosi 1,7 i dotyczy odpowiednio cen w Woj. Mazowieckim (najwyższe) i Woj. Opolskim (najniższe). Spadek ten wynika z obniżenia poziomu cen najwyższych z około 25 do 17 zł / m kw. brutto. Poziom cen najniższych pozostał mniej więcej taki sam - około 9,50 zł / m kw. brutto. Co ciekawe, odwrotnym zmianom relacji podlegały ceny wynajmu analizowane na poziomie pojedynczych obiektów, nie obszarów. W tym przypadku, relacja cen najwyższych do najniższych, w skali całego kraju, wynosiła w 2008 roku 5,6, natomiast w 2013 roku - 7,6-raza. Różnica ta wynikała ze spadku ceny minimalnej z 5,30 na 3,90 zł / m kw. brutto (cena maksymalna pozostała na poziomie około 30 zł / m kw. brutto). W analizach pominięto ceny skrajne rzędu 1,20 zł / m kw. brutto, czy 50 zł / m kw. brutto.
W kwietniu 2013 roku Autorzy dokonali zestawienia cen brutto za wynajem 1 m kw. powierzchni magazynowych (bez opłat eksploatacyjnych). Analizą objęto okres jednego miesiąca, zaś dane zebrano na bazie ofert zamieszczonych na portalu OtoDom.pl.

Zestawienie cen
Celem uchwycenia cen przeciętnych posłużono się medianą, zwaną też wartością środkową lub przeciętną. Jest to wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Mediana jest zatem mniej wrażliwa, niż średnia arytmetyczna, na występowanie wartości skrajnych, które znacząco odbiegają od wartości typowych / przeciętnych. W tabeli 1 zestawiono mediany cen za wynajem powierzchni magazynowej w latach 2008 i 2013 z podziałem na województwa.
Obecnie przeciętna (mediana) cena brutto wynajmu 1 m kw. powierzchni wynosi 12,50 zł na miesiąc (w 2008 roku - 13,80 zł). W odniesieniu do ceny przeciętnej z listopada 2008 roku, nastąpił spadek o 9,42%. W tym samym czasie wystąpił w Polsce wzrost średniego wynagrodzenia brutto o 18,84%. Zatem siła nabywcza pieniądza (przeciętnego wynagrodzenia) pozwala obecnie na wynajęcie o ponad 31% powierzchni magazynowej więcej, niż w roku 2008. Skąd zatem taki spadek cen? Obserwując wielkość dostępnej powierzchni magazynowej (magazyny zamknięte) w Polsce w latach 2006 i 2011 (najbardziej aktualne na chwilę obecną dane GUS), można stwierdzić, że w tym okresie nastąpił wzrost wielkości owych powierzchni o 14,60%. A im więcej dostępnej powierzchni magazynowej, tym większa konkurencja wśród wynajmujących i tym niższe ceny. Jednak nie dzieje się tak w każdym przypadku. Obecnie duże znaczenie ma ilość pustostanów magazynowych (odsetek powierzchni niewynajętej). Jeśli wielkość dostępnej powierzchni w danym, atrakcyjnym obszarze jest na wyczerpaniu, to ceny drastycznie rosną.

Artykuł zawiera 14220 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 4/2013

Ostatnio zmieniany w wtorek, 01 kwiecień 2014 15:15
Zaloguj się by skomentować

Strony internetowe