Zaloguj się

Just in Time jako metoda poprawy efektywności procesu logistycznego przedsiębiorstwa

  •  Łukasz Antos, Kamila Antos
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Just in Time jako metoda poprawy efektywności procesu logistycznego przedsiębiorstwa

Zarządzanie zapasami pozostaje sensem istnienia łańcucha dostaw, powodem, tak wielkiej uwagi jest zainteresowanie się zmniejszeniem poziomu zapasów w całym łańcuchu dostaw. W wielu firmach zapasy są pierwszym lub drugim, co do wielkości składnikiem aktywów. Zapasy w wielu firmach pozostają inwestycją podobną do inwestycji w sprzęt, wysokie koszty są również związane z utrzymywaniem zapasów.

Współczesne zmiany procesu rynkowego spowodowały reorganizację wymagań uczestników procesu gospodarczego. Powodem tym stała się niewystarczająca siła przetargowa przedsiębiorstw produkcyjnych w realizowaniu strategii konkurencji. JiT pozostaje związkiem, w którym występuje obowiązek ścisłej współpracy pomiędzy dostawcą a odbiorcą.
Warunkiem, jaki jest konieczny do wdrożenia JiT to posiadanie procesów na bardzo wysokim poziomie i poprawnie wdrożonego systemu informacyjnego zarządzania. Nie należy i nie można liczyć na sprawną realizację koncepcji JiT bez niezawodnej logistyki zaopatrzenia i wzorowo eksploatującej zasoby logistyki produkcji. Bez nich stworzymy tylko koszty wynikające z wyczerpania zapasów. Rezultatem poprawnego wdrożenia systemu JiT jest ogólna poprawa elastyczności działania przedsiębiorstwa. Jednak, że JiT nie pozostaje skomplikowanym narzędziem informatycznym, a raczej systemem organizacyjnym, okazuje się, że jego wdrożenie pozostaje dużym wyzwaniem, które sprawia niemałe trudności.

JiT opiera się przede wszystkim o pewną filozofię pracy, w której minimalizacja zapasów, nie taśmowa produkcja, wspólne rozwiązywanie problemów i ciągłe usprawnianie systemu produkcyjnego wymagają od pracowników wielofunkcjonalności, stałego podnoszenia kwalifikacji oraz zwiększania swoich umiejętności. Tym samym wymagają od zarządzających otwarcia się na proces przepływu informacji, pomysłów, idei z dołu w górę, tj. bezpośrednio z hali produkcyjnej do biurek planistów i menedżerów szczebla taktycznego oraz także strategicznego. Produkcja w JiT uruchamiana jest, gdy pojawia się zlecenie na dany wyrób. Cechą charakterystyczną systemu są małe dostawy, które mają miejsce nawet kilka razy dziennie. Powoduje to, że liczbę dostawców ogranicza się do kilku i wymaga się od nich lokalizowania w niewielkiej odległości od zakładu odbiorcy.

Metoda Just in Time (JiT)
Współcześnie uważa się, że system JiT jest na tyle doskonały, że nie potrzebuje żadnych zapasów by funkcjonować. Oznacza to idealną synchronizację zapotrzebowania, a co jest z tym powiązane daje możliwość osiągania z tego tytułu wielu korzyści operacyjnych i ekonomicznych. System JiT pojmowany jest, jako filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, która polega na ciągłym usprawnianiu procesów przepływu dóbr i eliminowaniu marnotrawstwa.
Głównym celem tej koncepcji JiT jest wytworzenie produktu lub usługi, która powstanie w skutek efektywnego planowania, sterowanie, oraz kontrolę przepływu materiału. Metoda ta ma na celu zwiększenie efektywności oraz elastyczności wytwarzania poprzez maksymalne zmniejszenie poziomu zapasów przedprodukcyjnych i międzyoperacyjnych, maksymalne skrócenie długości cyklu produkcyjnego.

Artykuł zawiera około 11800 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 5/2013

Ostatnio zmieniany w wtorek, 09 wrzesień 2014 12:31
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe