Zaloguj się

Planowanie sprzedaży i operacji w łańcuchu dostaw

  •  Domański Roman, Adamczak Michał, Cyplik Piotr, Hadaś Łukasz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Planowanie sprzedaży i operacji w łańcuchu dostaw

Łańcuchy dostaw są integralną częścią logistyki. W logistyce łańcuchów dostaw bardzo dużą uwagę przywiązuje się do zagadnienia wzajemnej współpracy. Tylko taka strategia postępowania umożliwia integrowanie i koordynowanie działań, które sprzyjają występowaniu i korzystaniu z efektu synergii, na poziomie spełniającym współczesne oczekiwania zarówno właścicieli jak i klientów łańcuchów dostaw.

Obecnie przed logistyką rysują się następujące perspektywy:

  • logistyka będzie wzrastać w przyszłości,
  • logistyka potrzebuje dużo zasobów,
  • nie jest możliwe minimalizowanie zużycia zasobów tak szybko, jak szybko rośnie logistyka,
  • potrzeba mądrzejszych sposobów realizacji logistyki.

Wzrost efektywności istnienia i funkcjonowania łańcuchów dostaw upatrywany jest w rozwiązaniach w sferze logistyki. Od logistyki oczekuje się:

  • poprawy rentowności usług poprzez neutralizację wzrostu kosztów powiązaną z większą elastycznością obsługi klienta,
  • lepszego wykorzystania zasobów poprzez tworzenie ram współpracy dostawców z odbiorcami usług logistycznych,
  • obniżenia kosztów logistycznych poprzez osiągnięcie efektu skali w wyniku wspólnych zakupów,
  • poprawy komunikacji poprzez wdrażanie globalnych standardów.

Działalność logistyczna bezdyskusyjnie wymaga planowania. Z jednej strony (teoria naukowa), planowanie jest jedną ze składowych zarządzania, nie można racjonalnie zarządzać bez planowania. Z drugiej strony (praktyka biznesowa), badania gospodarcze potwierdziły istnienie pozytywnego związku pomiędzy systemem planowania przedsiębiorstw, a uzyskiwanymi przez nie efektami (planowanie jako warunek sprzyjający wynikom). Współcześnie zasięg planowania jak i stopień jego skomplikowania coraz bardziej wzrasta. Planowanie sprzedaży i operacji (SOP) traktowane jest jako metaplan, który skupia w sobie inne plany występujące w łańcuchu dostaw. SOP daje możliwość łączenia i współpracy działań w ramach wielu obszarów funkcjonalnych aktywności logistycznej.

Artykuł zawiera 32180 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 02 wrzesień 2015 14:34
Zaloguj się by skomentować