Zaloguj się

Gospodarka magazynowo-transportowa i jej wspomaganie w małych przedsiębiorstwach - studium przypadku

  •  Biniasz Dominika
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Gospodarka magazynowo-transportowa i jej wspomaganie w małych przedsiębiorstwach - studium przypadku

Większa część przedsiębiorców działających na rynku, widzi potrzebę wdrażania systemów informacyjnych, mających wspierać przepływ informacji wraz z podejmowaniem odpowiednich decyzji wewnątrzzakładowych. Systemy te są różnorakie, a ich sposób działania uzależniony jest od jego zastosowania.

Duże zmiany jakie wprowadzane są do tych systemów, dotyczą samego sposobu komunikowania (upraszczania sposobu przekazywania decyzji) oraz wspierania podejmowania decyzji (zmiany konstrukcyjne przedsiębiorstwa, uwarunkowane od zewnętrznych czynników). Na skład systemu informacyjnego wchodzi system informatyczny, składający się z oprogramowania, komputera, czy też z narzędzi do przekazu teleinformatycznego. W głównej mierze należy zwrócić uwagę na oprogramowanie, które to przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, a także czyni je innowacyjnym w zakresie swoich działań. Na skład oprogramowania wchodzą systemy bazodanowe, jak i również systemy zintegrowane CIM (Computer Integrated Manufacuring).

Organizacja prac magazynowych
Organizacja prac magazynowych to przede wszystkim wszystkie czynności związane z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, konserwowaniem i wydawaniem dóbr materialnych. W wyznaczonym do tego miejscu i określonych warunkach.
W magazynie realizowane są takie czynności, jak:
- przyjęcie towaru do magazynu,
- złożenie przyjętego towaru w wyznaczonym miejscu (składowanie),
- kompletacja towaru,
- wydanie zapasu z magazynu.

W celu sprawnego funkcjonowania wszystkich procesów związanych z magazynowaniem, budynek magazynowy powinien zostać podzielony na cztery strefy odpowiadające ww. etapom procesu magazynowania:
- strefa przyjęć - jest to wydzielona przestrzeń przeznaczona do czynności organizacyjnych związanych z przyjęciem towarów do magazynu,
- strefa składowania - to przestrzeń przeznaczona do składowania przyjętych towarów. Jej wielkość jest uzależniona od rodzaju składowanych zasobów i stosowanej techniki składowania. W strefie tej mogą być wydzielone pomieszczenia specjalne: zabezpieczające towar przed kradzieżą (sejfy), o panującej innej temperaturze niż temperatura otoczenia (chłodnie) oraz określone przepisami prawnymi (dla środków łatwopalnych, chemicznych itp.).
- strefa kompletacji - jest to osobna przestrzeń przeznaczona wyłącznie do czynności związanych z kompletacją zasobów. Niektóre magazyny nie posiadają wydzielonej strefy kompletacji wówczas czynność ta zachodzi w strefie składowania,
- strefa wydań - to przestrzeń przeznaczona wyłącznie do czynności organizacyjnych związanych z wydaniem i ekspedycją towaru. [...]

Artykuł zawiera 42570 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 06 listopad 2015 13:41
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe