Zaloguj się

Rola zintegrowanych łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce

  •  Sławomir Rybacki, Szymon Jonczyk, Anna Karch
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Rola zintegrowanych łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce

Znaczenie transportu w gospodarce światowej
Termin gospodarka obejmuje całą działalność gospodarczą, czyli wytwarzanie dóbr, czy też świadczenie usług, która ma miejsce na danym obszarze. Zjawisko współzależności różnych podmiotów ekonomicznych, których działalność miała zasięg lub też znaczenie międzynarodowe stworzyło konieczność zaistnienia nowego, uszczegółowionego obszaru badawczego, który określany jest mianem gospodarki światowej.

Jako najwcześniejszy przedmiot badań w tej sferze uznaje się handel międzynarodowy - mowa tu nie tylko o handlu półproduktami czy wyrobami gotowymi, ale także usługami. Handel zagraniczny często określany jest jako "podstawowa więź gospodarki światowej", ponieważ jest on determinantą podwyższenia poziomu konsumpcji dóbr i usług poprzez poprawę alokacji zasobów. To zaś pozwala nam stwierdzić, że bez istnienia handlu międzynarodowego, gospodarka światowa także w ogóle by nie zaistniała. Handel międzynarodowy natomiast, nie mógłby mieć miejsca, gdyby nie międzynarodowe działania transportowe, dzięki którym możliwe jest dostarczanie towaru pomiędzy miejscami oddalonymi od siebie o wiele kilometrów. Transport, w najszerszym znaczeniu, definiowany jest jako "proces technologiczny wszelkiego przenoszenia na odległość, czyli przemieszczania osób, przedmiotów lub energii". Transport w gospodarce nie jest jednak jedynie dawcą - korzysta on również z różnych wytworów gospodarki stając się jednocześnie odbiorcą, ponieważ z jednej strony korzysta z różnych gałęzi gospodarki - jak np. przemysł metalowy czy hutniczy - jednocześnie umożliwiając wymianę dóbr i usług pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi. Transport za pośrednictwem pełnionych funkcji, tzn.: funkcji integracyjnej (integracja społeczeństwa poprzez świadczenie usług transportowych), funkcji konsumpcyjnej (zaspokajanie potrzeb przewozowych) oraz funkcji produkcyjnej (zaspokojenie potrzeb produkcyjnych poprzez świadczenie działalności przewozowej) staje się działalnością o charakterze komplementarnym w stosunku do reszty gospodarki. Rozumieć przez to trzeba, iż nie istnieje żadna inna działalność, którą można by było zastąpić działalność transportową, ponieważ jedynie ona umożliwia spełnienie niezwykle istotnej - z punktu widzenia handlu międzynarodowego czy też międzyregionalnego - funkcji pokonywania przestrzeni.

Artykuł zawiera 22310 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 19 kwiecień 2017 09:14
Zaloguj się by skomentować